MENY

Beskrivelse av varer TH-kode FEA EAEC
1 Skrivere, kopimaskiner og faksmaskiner og deres elektroniske moduler som har krypteringsfunksjoner (kryptografi) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Pocket maskiner for opptak, reprodusering og visuell presentasjon av data med databehandlingsfunksjoner, med krypteringsfunksjoner (kryptografi) 8470 10 000 0
3 Håndholdte datamaskiner med krypteringsfunksjoner (kryptering) 8471 30 000 0
4 Datamaskiner og deres deler som har krypteringsfunksjoner (kryptografi) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Datamaskiner som har krypteringsfunksjoner (kryptering) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Elektroniske moduler og deler av lommemaskiner med krypteringsfunksjoner (kryptografi) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Abonnentkommunikasjonsenheter med krypteringsfunksjoner (kryptografi) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Basestasjoner med krypteringsfunksjoner (kryptering) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Telekommunikasjonsutstyr og dets deler har krypteringsfunksjoner (kryptografi) +8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
+8517 70 900
10 Programvarekryptering (kryptografisk) betyr uansett media 8523 29 310 1
8523 29 310 2
+8523 29 330
+8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Viktige dokumenter 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
+8523 29 330
+8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Utstyr for kringkasting eller fjernsyn og dets deler som har krypteringsfunksjoner (kryptografi) 8525 50 000 0
+8525 60 000
8529 90 200 1
+8529 90 650
8529 90 970 0
13 Radio navigasjonsmottakere, fjernkontrollutstyr og deler derav som har krypteringsfunksjoner (kryptografi) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
+8526 92 000
+8529 90 650
8529 90 970 0
14 Utstyrstilgang til informasjons- og kommunikasjonsnettverket "Internett" og fjernsynsmottakere med en kommunikasjonsfunksjon, deres deler som har krypteringsfunksjoner (kryptografi) +8517 62 000
8528 71 150 0
+8529 90 650
8529 90 970 0
15 Elektroniske integrerte kretser, minneenheter som har krypteringsfunksjoner (kryptografi) eller som inneholder kryptering (kryptografisk) betyr 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Andre elektriske maskiner og utstyr som har individuelle funksjoner som inneholder kryptering (kryptografisk) betyr 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Normativ teknisk, design og operativ dokumentasjon for kryptering (kryptografisk) betyr spesifisert i avsnitt 1 - 16 i denne delen (på alle medier) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
+8523 29 310
+8523 29 330
+8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

I den russiske føderasjonen er den autoriserte føderale utøvende organet for godkjenning av søknader om lisenser og andre tillatelser for import og eksport av krypteringsfonde i samhandel med tredjelande, Federal Security Service of Russian Federation (FSB i Russland).

Unified Register of Notifications publisert på den offisielle nettsiden til Eurasian Economic Union (www.eaeunion.org).