MENY

Beskrivelse av typiske konformitetssertifiseringsordninger

1 sertifiseringsordning

1-kretsen inneholder følgende prosedyrer:

 • arkivering av søkeren til sertifiseringsorganet for produktsøknad om sertifisering med tilhørende teknisk dokumentasjon
 • vurdering av søknaden og vedtakelse av en beslutning om det av produktsertifiseringsorganet;
 • utvalg av sertifiseringsorganet av produktprøver for testing;
 • testing av produktprøver av et godkjent testlaboratorium
 • gjennomføre av sertifiseringsorganet av produktanalyse av produksjonsstatusen;
 • generalisering av sertifiseringsorganet av produkter av resultatene av tester og analyse av produksjonstilstanden og utstedelse til søkeren av et overensstemmelsesattest
 • tegne et enkelt ankemerke;
 • inspeksjonskontroll over sertifiserte produkter.

Søkeren tar alle nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsprosessen er stabil og sikre at de produserte produktene overholder tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentasjon og sender søknad om sertifisering av sine produkter til en av produktsertifiseringsorganene som har denne typen produkt innen akkreditering.

Produktsertifiseringsmyndigheten analyserer den tekniske dokumentasjonen fra søkeren og informerer søkeren om avgjørelsen om søknaden som inneholder vilkår for sertifisering.

Sertifiseringsorganet tar produktprøver fra søkeren for testing.

Prøver blir testet av et godkjent testlaboratorium på vegne av produktsertifiseringsorganet, som er forsynt med en testrapport.

Analyse tilstanden til søkerens produksjon utføres av produktsertifiseringsorganet. Resultatene av analysen dokumenteres i en handling.

Med positive resultater av tester og analyse av produksjonstilstanden, oppretter produktsertifiseringsorganet seg sertifikat overholdelse og gir den til søkeren.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

Produktsertifiseringsorganet utfører inspeksjonskontroll over sertifiserte produkter gjennom hele gyldighetsperioden for samsvarsbeviset ved å teste produktprøver i et akkreditert testlaboratorium og (eller) analysere produksjonstilstanden. Hvis resultatene av inspeksjonskontrollen er positive, anses gyldigheten av overensstemmelsesattestet som bekreftet, som angitt i kontrollkontrollloven. Hvis resultatene av kontrollkontrollen er negative, gjør produktsertifiseringsorganet en av følgende valg:

 • suspendere samsvarsbeviset
 • tilbakekalle samsvarserklæringen.

Beslutninger tatt av produktsertifiseringsorganet blir formidlet til søkeren.

I det enhetlige registeret over utfylte overensstemmelsesattest og registrerte samsvarserklæringer, utført i en enkelt form av produktsertifiseringsorganet, innføres en oppføring.

Ved endringer i produktets konstruksjon (sammensetning) eller dets produksjonsteknologi, som kan påvirke produktets overholdelse av kravene i tekniske forskrifter, skal søkeren på forhånd varsle produktsertifiseringsmyndigheten, som bestemmer om nye tester er nødvendige og (eller) analyse av produksjonstilstanden.

2 sertifiseringsordning

2-kretsen inneholder følgende prosedyrer:

 • arkivering av søkeren til sertifiseringsorganet for produktansøgning for sertifisering med vedlagt teknisk dokumentasjon, som nødvendigvis inneholder et sertifikat for styringssystemet (en kopi av sertifikatet) utstedt av sertifiseringsorganets styringssystemer, som bekrefter at styringssystemet overholder kravene i de tekniske forskriftene;
 • vurdering av søknad og vedtak fra sertifiseringsorganet av produkter i beslutningen om sertifisering av produkter;
 • utvalg av sertifiseringsorganet av produktprøver for testing;
 • testing av produktprøver av et godkjent testlaboratorium
 • sertifiseringen av sertifiseringsorganet av produktene i analysen av den tekniske dokumentasjonen som er fremlagt av søkeren, resultatene av test av produktprøver og utstedelse av et sertifikat for samsvar med søkeren
 • tegne et enkelt ankemerke;
 • inspeksjonskontroll over sertifiserte produkter, kontroll over stabiliteten til styringssystemet.

Søkeren tar alle nødvendige tiltak for å sikre styringssystemets stabilitet og produksjonsbetingelser for produksjon av produkter som oppfyller kravene til tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentasjon og sender søknad om sertifisering av sine produkter til et av produktsertifiseringsorganene som har denne typen produkt innen akkreditering.

Søknaden indikerer dokumentet som styringssystemet er sertifisert etter at en eller flere dokumenter kan etableres i de tekniske forskriftene, for hvilke styringssystemet er sertifisert.

Samtidig sender søkeren et sertifikat til styringssystemet (en kopi av sertifikatet).

Behandling av søknad, utvalg og testing av prøver.

Hvis resultatene av analysen av teknisk dokumentasjon og tester er positive, utarbeider produktsertifiseringsorganet samsvarserklæring og gir den til søkeren.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

Produktsertifiseringsorganet utfører inspeksjonskontroll over sertifiserte produkter gjennom hele gyldighetsperioden for et konformitetssertifikat ved å teste produktprøver i et akkreditert testlaboratorium og analysere resultatene av inspeksjonskontroll av et sertifiseringsorgan av styringssystemer for et sertifisert styringssystem. Hvis resultatene av inspeksjonskontrollen er positive, anses gyldigheten av overensstemmelsesattestet som bekreftet, som angitt i kontrollkontrollloven. Hvis resultatene av kontrollkontrollen er negative, gjør produktsertifiseringsorganet en av følgende valg:

 • suspendere samsvarsbeviset
 • tilbakekalle samsvarserklæringen.

Beslutninger tatt av produktsertifiseringsorganet blir formidlet til søkeren.

I det enhetlige registeret over utfylte overensstemmelsesattest og registrerte samsvarserklæringer, utført i en enkelt form av produktsertifiseringsorganet, innføres en oppføring.

3 sertifiseringsordning

3-kretsen inneholder følgende prosedyrer:

 • arkivering av søkeren til sertifiseringsorganet for produktsøknad om sertifisering med tilhørende teknisk dokumentasjon
 • vurdering av søknad og vedtak fra sertifiseringsorganet av produkter i beslutningen om sertifisering av produkter;
 • utvalg av sertifiseringsorganet av produktprøver for testing;
 • testing av produktprøver av et godkjent testlaboratorium
 • analyse av testresultater og utstedelse av et sertifikat for samsvar med søkeren
 • merking batcher av produkter med et enkelt sirkulasjonsmerke.

Søkeren danner den tekniske dokumentasjonen og sender søknad om sertifisering av produksjonspartiet til et av produktsertifiseringsorganene som har denne typen produkt innen akkreditering.

Søknaden må inneholde identifiserende egenskaper av partiet og dets produktenheter.

Sertifiseringsorganet informerer søkeren om avgjørelsen om søknaden, som inneholder betingelsene for å utføre sertifisering.

Sertifiseringsorganet utfører batchidentifikasjon og prøvetaking for testing av søkeren.

Testing av produksjonsbatch (batchprøvetaking) utføres av et godkjent testlaboratorium på vegne av sertifiseringsorganet som testprotokollen er gitt til.

Hvis testresultatene er positive, utsteder sertifiseringsorganet et sertifikat for samsvar og utsteder det til søkeren.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

4 sertifiseringsordning

4-kretsen inneholder følgende prosedyrer:

 • arkivering av søkeren til sertifiseringsorganet av en søknad om sertifisering med vedlagt teknisk dokumentasjon
 • vurdering av søknaden og avgjørelse om det av sertifiseringsorganet
 • testing av hver produksjonsenhet av et godkjent testlaboratorium
 • analyse av testresultater og utstedelse av et sertifikat for samsvar med søkeren
 • tegne et enkelt tegn på anke.

Søkeren danner den tekniske dokumentasjonen og sender søknad om sertifisering av en produksjonsenhet til et av produktsertifiseringsorganene som har denne typen produkt innen akkreditering.

Søknaden må inneholde identifiserende tegn på en produksjonsenhet.

Sertifiseringsorganet informerer søkeren om avgjørelsen om søknaden, som inneholder betingelsene for å utføre sertifisering.

Enhetstestene utføres av et godkjent testlaboratorium på vegne av sertifiseringsorganet som testrapporten leveres til.

Hvis testresultatene er positive, utsteder sertifiseringsorganet et sertifikat for samsvar og utsteder det til søkeren.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

5 sertifiseringsordning

5-kretsen inneholder følgende prosedyrer:

 • arkivering av søkeren til sertifiseringsorganet av en søknad om sertifisering med vedlagt teknisk dokumentasjon
 • vurdering av søknaden og avgjørelse om det av sertifiseringsorganet
 • et sertifiseringsorgan som gjennomfører en prosjektstudie
 • utfører av sertifiseringsorganet analysen av produksjonsstaten;
 • generalisering av resultatene av forskningsprosjektet og analyse av produksjonstilstand og utstedelse av sertifikat for samsvar til søkeren
 • tegne et enkelt ankemerke;
 • inspeksjonskontroll over sertifiserte produkter.

Søkeren tar alle nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsprosessen er stabil og sikre at de produserte produktene overholder tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentasjon og sender søknad om sertifisering av sine produkter til en av produktsertifiseringsorganene som har denne typen produkt innen akkreditering.

Sertifiseringsorganet informerer søkeren om avgjørelsen om søknaden, som inneholder betingelsene for å utføre sertifisering.

Sertifiseringsorganet gjennomfører en undersøkelse av produktdesign ved å analysere den tekniske dokumentasjonen som produktet er produsert for, resultatene av beregningene utført og testingen av eksperimentelle produktprøver.

Resultatene fra produktdesignstudien er registrert i en erklæring hvor sertifiseringsorganet vurderer produktdesigns overensstemmelse med de angitte kravene.

Analysen av produksjonsstatusen til søkeren utføres av sertifiseringsorganet. Resultatene av analysen er dokumentert av en handling.

Ved positive resultater av produktdesignstudiet og produksjonsbetingelsesanalysen utsteder sertifiseringsorganet et overensstemmelsesattest og utsteder det til søkeren.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

Produktsertifiseringsorganet utfører inspeksjonskontroll over sertifiserte produkter gjennom hele gyldighetsperioden for samsvarsbeviset ved å teste produktprøver i et akkreditert testlaboratorium og (eller) analysere produksjonstilstanden. Hvis resultatene av inspeksjonskontrollen er positive, anses gyldigheten av overensstemmelsesattestet som bekreftet, som angitt i kontrollkontrollloven. Hvis resultatene av kontrollkontrollen er negative, gjør produktsertifiseringsorganet en av følgende valg:

 • suspendere samsvarsbeviset
 • tilbakekalle samsvarserklæringen.

Beslutninger tatt av produktsertifiseringsorganet blir formidlet til søkeren.

I det enhetlige registeret over utfylte overensstemmelsesattest og registrerte samsvarserklæringer, utført i en enkelt form av produktsertifiseringsorganet, innføres en oppføring.

Ved endringer i produktets konstruksjon (sammensetning) eller dets produksjonsteknologi, som kan påvirke produktets overensstemmelse med kravene fastsatt i tekniske forskrifter, skal søkeren skriftlig informere sertifiseringsorganet om hvilken ny test og (eller) analyse er nødvendig Produksjonsstatus.

6 sertifiseringsordning

6-kretsen inneholder følgende prosedyrer:

arkivering av søkeren til sertifiseringsorganet for produktansøgning for sertifisering med vedlagt teknisk dokumentasjon, som nødvendigvis inneholder et sertifikat for styringssystemet (en kopi av sertifikatet) utstedt av sertifiseringsorganets styringssystemer, som bekrefter at styringssystemet overholder kravene i de tekniske forskriftene;

 • utføre av sertifiseringsorgan av prosjektet av produksjon;
 • generalisering av resultatene av analysen av teknisk dokumentasjon, inkludert resultatene av studiet av produktdesign og utstedelse av et sertifikat for samsvar med søkeren
 • tegne et enkelt ankemerke;
 • inspeksjonskontroll over sertifiserte produkter (kontroll over stabiliteten til kvalitetsstyringssystemet).

Søkeren tar alle nødvendige tiltak for å sikre styringssystemets stabilitet og produksjonsbetingelser for produksjon av produkter som oppfyller kravene til tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentasjon og sender søknad om sertifisering av sine produkter til et av produktsertifiseringsorganene som har denne typen produkt innen akkreditering.

Søknaden indikerer dokumentet som styringssystemet er sertifisert etter at en eller flere dokumenter kan etableres i de tekniske forskriftene, for hvilke styringssystemet er sertifisert.

Samtidig sender søkeren et sertifikat til styringssystemet (en kopi av sertifikatet).

Sertifiseringsorganet analyserer den tekniske dokumentasjonen, gjennomfører en studie av produktdesignen i samsvar med og med positive resultater utarbeider og utsteder søkeren et samsvarsbevis for produktet.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

Produktsertifiseringsorganet utfører inspeksjonskontroll over sertifiserte produkter i hele gyldighetsperioden for konformitetssertifikatet ved å teste produktprøver i testlaboratoriet og analysere resultatene av kontrollkontrollen av sertifiseringsorganet for styringssystemer for det sertifiserte styringssystemet. Hvis resultatene av inspeksjonskontrollen er positive, anses gyldigheten av overensstemmelsesattestet som bekreftet, som angitt i kontrollkontrollloven. Hvis resultatene av kontrollkontrollen er negative, gjør produktsertifiseringsorganet en av følgende valg:

 • suspendere samsvarsbeviset
 • tilbakekalle samsvarserklæringen.

Beslutninger tatt av produktsertifiseringsorganet blir formidlet til søkeren.

I det enhetlige registeret over utfylte overensstemmelsesattest og registrerte samsvarserklæringer, utført i en enkelt form av produktsertifiseringsorganet, innføres en oppføring.

Ved endringer i produktets konstruksjon (sammensetning) eller dets produksjonsteknologi, som kan påvirke produktets overensstemmelse med kravene i tekniske forskrifter, skal søkeren skriftlig på forhånd varsle sertifiseringsorganet, som bestemmer om det er nødvendig med nye tester.

7 sertifiseringsordning

7-kretsen inneholder følgende prosedyrer:

 • innsending av søkerens søknad til sertifiseringsorganet om søknad om sertifisering
 • vurdering av søknaden og avgjørelse om det av sertifiseringsorganet
 • en type sertifiseringsinstans;
 • utfører av sertifiseringsorganet analysen av produksjonsstaten;
 • generalisering av resultatene av forskningsprosjektet og analyse av produksjonstilstand og utstedelse av sertifikat for samsvar til søkeren
 • tegne et enkelt ankemerke;
 • inspeksjonskontroll over sertifiserte produkter.

Søkeren tar alle nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsprosessen er stabil og sikre at de produserte produktene overholder tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentasjon og sender søknad om sertifisering av sine produkter til en av produktsertifiseringsorganene som har denne typen produkt innen akkreditering.

Sertifiseringsorganet informerer søkeren om avgjørelsen om søknaden, som inneholder betingelsene for å utføre sertifisering.

Sertifiseringsorganet utfører produkttesting på en av følgende måter:

 • forskningseksempel for den planlagte produksjonen som en typisk representant for alle fremtidige produkter;
 • analyse av teknisk dokumentasjon, testing av produktprøver eller kritiske komponenter av produkter.

Resultatene av en type studie er registrert i en erklæring hvor sertifiseringsorganet vurderer produkttypeoverensstemmelsen til de etablerte kravene.

Analysen av produksjonsstatusen til søkeren utføres av sertifiseringsorganet. Resultatene av analysen er dokumentert av en handling.

Hvis resultatene av undersøkelsens art er positive og produksjonsstatusen analyseres, utsteder sertifiseringsorganet et overensstemmelsesattest og utsteder det til søkeren.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

Produktsertifiseringsorganet utfører inspeksjonskontroll over sertifiserte produkter gjennom hele gyldighetsperioden for samsvarsbeviset ved å teste produktprøver i et akkreditert testlaboratorium og (eller) analysere produksjonstilstanden. Hvis resultatene av inspeksjonskontrollen er positive, anses gyldigheten av overensstemmelsesattestet som bekreftet, som angitt i kontrollkontrollloven. Hvis resultatene av kontrollkontrollen er negative, gjør produktsertifiseringsorganet en av følgende valg:

 • suspendere samsvarsbeviset
 • tilbakekalle samsvarserklæringen.

Beslutninger tatt av produktsertifiseringsorganet blir formidlet til søkeren.

I det enhetlige registeret over utfylte overensstemmelsesattest og registrerte samsvarserklæringer, utført i en enkelt form av produktsertifiseringsorganet, innføres en oppføring.

Ved endringer i produktets konstruksjon (sammensetning) eller dets produksjonsteknologi, som kan påvirke produktets overensstemmelse med kravene fastsatt i tekniske forskrifter, skal søkeren skriftlig informere sertifiseringsorganet om hvilken ny test og (eller) analyse er nødvendig Produksjonsstatus.

8 sertifiseringsordning

8-kretsen inneholder følgende prosedyrer:

arkivering av søkeren til sertifiseringsorganet for produktansøgning for sertifisering med vedlagt teknisk dokumentasjon, som nødvendigvis inneholder et sertifikat for styringssystemet (en kopi av sertifikatet) utstedt av sertifiseringsorganets styringssystemer, som bekrefter at styringssystemet overholder kravene i de tekniske forskriftene;

 • behandling av søknaden og avgjørelse fra sertifiseringsorganet om å sertifisere produkter
 • en type sertifiseringsinstans;
 • generalisering av resultatene av analysen av teknisk dokumentasjon, inkludert resultatene av en type studie, og utstedelse av et sertifikat for samsvar til søkeren
 • tegne et enkelt ankemerke;
 • inspeksjonskontroll over sertifiserte produkter (kontroll over stabiliteten til styringssystemet).

Søkeren tar alle nødvendige tiltak for å sikre styringssystemets stabilitet og produksjonsbetingelser for produksjon av produkter som oppfyller kravene til tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentasjon og sender søknad om sertifisering av sine produkter til et av produktsertifiseringsorganene som har denne typen produkt innen akkreditering.

Søknaden indikerer dokumentet som styringssystemet er sertifisert etter at en eller flere dokumenter kan etableres i de tekniske forskriftene, for hvilke styringssystemet er sertifisert.

Samtidig sender søkeren et sertifikat til styringssystemet (en kopi av sertifikatet).

Sertifiseringsorganet analyserer de innleverte dokumentene, utfører forskning og, med positive resultater, utarbeider og utsteder et sertifikat for samsvar for produktet til søkeren.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

Produktsertifiseringsorganet utfører inspeksjonskontroll over sertifiserte produkter gjennom hele gyldighetsperioden for et konformitetssertifikat ved å teste produktprøver i et akkreditert testlaboratorium og analysere resultatene av inspeksjonskontroll av et sertifiseringsorgan av styringssystemer for et sertifisert styringssystem. Hvis resultatene av inspeksjonskontrollen er positive, anses gyldigheten av overensstemmelsesattestet som bekreftet, som angitt i kontrollkontrollloven. Hvis resultatene av kontrollkontrollen er negative, gjør produktsertifiseringsorganet en av følgende valg:

 • suspendere samsvarsbeviset
 • tilbakekalle samsvarserklæringen.

Beslutninger tatt av produktsertifiseringsorganet blir formidlet til søkeren.

I det enhetlige registeret over utfylte overensstemmelsesattest og registrerte samsvarserklæringer, utført i en enkelt form av produktsertifiseringsorganet, innføres en oppføring.

Ved endringer i produktets konstruksjon (sammensetning) eller dets produksjonsteknologi, som kan påvirke produktets overensstemmelse med kravene i tekniske forskrifter, skal søkeren skriftlig på forhånd varsle sertifiseringsorganet, som bestemmer om det er nødvendig med nye tester.

9 sertifiseringsordning

9-kretsen inneholder følgende prosedyrer:

arkivering av søkeren til sertifiseringsorganet av produkter i søknad om sertifisering med vedlagt teknisk dokumentasjon, som nødvendigvis inkluderer:

 • informasjon om forskningen;
 • testrapporter utført av produsenten eller et godkjent testlaboratorium;
 • overensstemmelsesattest for komponentmaterialer og produkter eller testrapporter (hvis noen);
 • sertifikater for kvalitetsstyringssystem (hvis tilgjengelig);
 • dokumenter som bekrefter at de spesifiserte produktene overholder de tekniske forskriftskrav som gjelder for det, utstedt av utenlandske sertifiseringsorganer
 • Andre dokumenter som direkte eller indirekte bekrefter produktets overensstemmelse med de fastsatte kravene
 • vurdering av søknad og vedtak fra sertifiseringsorganet av produkter i beslutningen om sertifisering av produkter;
 • utføre og oppsummere av sertifiseringsorganet resultatene av analysen av teknisk dokumentasjon og gi søkeren et sertifikat om samsvar
 • tegne et enkelt tegn på anke.

Søkeren tar alle nødvendige tiltak for å sikre stabiliteten av produksjonsbetingelsene for produksjon av produkter som oppfyller kravene til tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentasjon og sender søknad om sertifisering av sine produkter til et av produktsertifiseringsorganene som har denne typen produkt innen akkreditering.

Sertifiseringsorganet informerer søkeren om avgjørelsen om søknaden, som inneholder betingelsene for å utføre sertifisering.

Sertifiseringsorganet analyserer teknisk dokumentasjon, resultater av beregninger, produkttester og andre dokumenter som direkte eller indirekte bekrefter produktets overensstemmelse med de etablerte kravene.

Resultatene av analysen av teknisk dokumentasjon av produkter er gjort i konklusjonen, hvor sertifiseringsorganet vurderer produktets samsvar med de etablerte kravene.

Hvis resultatene av analysen av den tekniske dokumentasjonen av produkter er positive, utsteder sertifiseringsorganet et overensstemmelsesattest og utsteder det til søkeren.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

I det enhetlige registeret over utfylte overensstemmelsesattest og registrerte samsvarserklæringer, utført i en enkelt form av produktsertifiseringsorganet, innføres en oppføring.

Ved endringer i produktets utforming (sammensetning) eller dets produksjonsteknologi, som kan påvirke produktets overensstemmelse med kravene i tekniske forskrifter, skal søkeren skriftlig på forhånd varsle sertifiseringsorganet, som bestemmer om det er behov for tilleggsstudier.

Oppsummeringstabell over typiske samsvarssertifikasjonsordninger

Kretsnummer Skjematisk element Søknad søkeren Dokument som bekrefter at
Produkttesting Estimering av produksjonen Inspeksjon kontroll
1S produkttesting produksjonsanalyse testing av produktprøver og (eller) produksjonsbetingelsesanalyse For produkter produsert i serie. Produsent, inkludert utenlandsk, dersom det foreligger en person som er autorisert av produsenten på Tollunionens territorium overensstemmelsesattest for masseproduserte produkter
2S produkttesting styringssystem sertifisering produkttest og styringssystemkontroll
3S produkttesting - - For batchproduksjon (enkelt produkt) Selger (leverandør), produsent, inkludert utenlandsk overensstemmelsesattest for en serie produkter
4S enkeltforsøk - - samsvarserklæring for et enkelt produkt
5S produktdesign studie produksjonsanalyse testing av produktprøver og (eller) produksjonsbetingelsesanalyse For produkter som er produsert i serie hvis det er helt umulig eller vanskelig å bekrefte at kravene er oppfylt når det ferdige produktet testes Produsent, inkludert utenlandsk, dersom det foreligger en person som er autorisert av produsenten på Tollunionens territorium overensstemmelsesattest for masseproduserte produkter
6S produktdesign studie sertifisering
systemer
administrasjon
Test
prøver
produkter og
inspeksjon
kontrollere
systemer
administrasjon
7S type test produksjonsanalyse testing av produktprøver og (eller) produksjonsbetingelsesanalyse For komplekse produkter beregnet til seriell og masseproduksjon, samt i planlegging av utgivelsen av et stort antall produktmodifikasjoner Produsent, inkludert utenlandsk, dersom det foreligger en person som er autorisert av produsenten på Tollunionens territorium overensstemmelsesattest for masseproduserte produkter
8S type test styringssystem sertifisering produkttesting og inspeksjonskontrollsystemadministrasjon
9S basert på analysen av teknisk dokumentasjon - - For en serie produkter med begrenset volum levert av en utenlandsk produsent eller for komplekse produkter designet for å utstyre bedrifter på Tollunionens territorium Produsent, inkludert utenlandsk, dersom det foreligger en person som er autorisert av produsenten på Tollunionens territorium overensstemmelsesattest for et begrenset produksjonsparti

 

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?