MENY

Beskrivelse av typiske samsvarserklæringsordninger

1d erklæringsskjema

1d-skjemaet inneholder følgende prosedyrer:

 • dannelse og анализ teknisk dokumentasjon;
 • implementering av produksjonskontroll;
 • testing av produktprøver;
 • aksept og registrering av samsvarserklæringen;
 • tegne et enkelt tegn på anke.

Søkeren tar alle nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsprosessen er stabil og sørger for at de produserte produktene er i samsvar med tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentasjon og analyserer den.

Søkeren leverer produksjonskontroll.

For å kontrollere at produktene er i samsvar med kravene i tekniske forskrifter, utfører søkeren tester av produktprøver. Tester av produktprøver utføres etter valg av søkeren i et testlaboratorium eller et godkjent testlaboratorium.

Søkeren utarbeider en samsvarserklæring og registrerer den i henhold til varslingsprinsippet.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

2d erklæringsskjema

2d-skjemaet inneholder følgende prosedyrer:

 • dannelse og analyse av teknisk dokumentasjon;
 • testing av produksjonsbatch (enkelt element);
 • aksept og registrering av samsvarserklæringen;
 • tegne et enkelt tegn på anke.

Søkeren genererer teknisk dokumentasjon og gjennomfører analysen.

Søkeren utfører testing av produktprøver (enkeltprodukt) for å sikre bekreftelse av produktets deklarerte samsvar med kravene i tekniske forskrifter. Test av produktprøver (enkeltprodukt) utføres etter valg av søkeren i et testlaboratorium eller et godkjent testlaboratorium.

Søkeren utarbeider en samsvarserklæring og registrerer seg i henhold til varslingsprinsippet.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

3d erklæringsskjema

3d-skjemaet inneholder følgende prosedyrer:

 • dannelse og analyse av teknisk dokumentasjon;
 • implementering av produksjonskontroll;
 • testing av produktprøver;
 • aksept og registrering av samsvarserklæringen;
 • tegne et enkelt tegn på anke.

Søkeren tar alle nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsprosessen er stabil og sørger for at de produserte produktene er i samsvar med tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentasjon og analyserer den.

Søkeren leverer produksjonskontroll.

For å kontrollere at produktene er i samsvar med kravene i tekniske forskrifter, utfører søkeren tester av produktprøver. Tester av produktprøver utføres i et akkreditert testlaboratorium.

Søkeren utarbeider en samsvarserklæring og registrerer seg i henhold til varslingsprinsippet.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

4d erklæringsskjema

4d-skjemaet inneholder følgende prosedyrer:

 • dannelse og analyse av teknisk dokumentasjon;
 • testing av produksjonsbatch (enkelt element);
 • aksept og registrering av samsvarserklæringen;
 • tegne et enkelt tegn på anke.

Søkeren genererer teknisk dokumentasjon og gjennomfører analysen.

Søkeren utfører testing av produktprøver (enkeltprodukt) for å sikre bekreftelse av produktets deklarerte samsvar med kravene i tekniske forskrifter. Tester av produktprøver (enkeltprodukt) blir utført i et akkreditert testlaboratorium.

Søkeren utarbeider en samsvarserklæring og registrerer seg i henhold til varslingsprinsippet.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

5d erklæringsskjema

5d-skjemaet inneholder følgende prosedyrer:

 • dannelse og analyse av teknisk dokumentasjon;
 • implementering av produksjonskontroll;
 • drive forskning (testing) type;
 • aksept og registrering av samsvarserklæringen;
 • tegne et enkelt tegn på anke.

Søkeren treffer alle nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsprosessen er stabil og sikrer deklarert samsvar av de produserte produktene med kravene i tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentasjon og analyserer den.

Søkeren leverer produksjonskontroll.

Produktsertifiseringsorganet (akkreditert testlaboratorium), i samsvar med omfanget av akkreditering og på vegne av søkeren, gjennomfører en studie av typen produkter på en av følgende måter:

 • forskningseksempel for den planlagte produksjonen som en typisk representant for alle fremtidige produkter;
 • analyse av teknisk dokumentasjon, testing av produktprøver eller kritiske komponenter av produkter.

Resultatene fra en typestudie blir registrert i en konklusjon (samsvarsattest) og (eller) en protokoll der et akkreditert testlaboratorium gir en vurdering av produktens samsvar med de fastlagte kravene.

Søkeren utarbeider en samsvarserklæring og registrerer seg i henhold til varslingsprinsippet.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

6d erklæringsskjema

6d-skjemaet inneholder følgende prosedyrer:

 • dannelse og analyse av teknisk dokumentasjon, som uten feil inkluderer sertifikat for styringssystemet (kopi av sertifikatet) utstedt av sertifiseringsorganet for styringssystem, bekrefter styringssystemets samsvar med kravene spesifisert i den tekniske forskriften;
 • implementering av produksjonskontroll;
 • testing av produktprøver;
 • aksept og registrering av samsvarserklæringen;
 • tegne et enkelt ankemerke;
 • kontroll over styringssystemets stabilitet.

Søkeren treffer alle nødvendige tiltak for å sikre stabiliteten i styringssystemet og produksjonsvilkårene for fremstilling av produkter som oppfyller kravene i tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentasjon og analyserer det under hensyntagen til det faktum at det kan etableres ett eller flere dokumenter i den tekniske forskriften som samsvar sertifisering av styringssystemer.

Søkeren leverer produksjonskontroll og informerer sertifiseringsorganet for styringssystemer om alle planlagte endringer i styringssystemet.

Søkeren utfører testing av produktprøver. Test av produktprøver utføres i et godkjent testlaboratorium.

Søkeren utarbeider en samsvarserklæring og registrerer seg i henhold til varslingsprinsippet.

Søkeren skal bruke et enkelt ankemerke, med mindre annet er fastsatt i tekniske forskrifter.

Ledelsessystemets sertifiseringsorgan utfører inspeksjonskontroll over driften av det sertifiserte styringssystemet.

Hvis resultatene av inspeksjonskontrollen er negative, tar søkeren ett av følgende vedtak:

 • suspendere samsvarserklæringen;
 • kansellere samsvarserklæringen.

Søkeren skal oppføre et samlet register over utstedte overensstemmelsesattester og registrert samsvarserklæring utstedt i en enkelt form.

Sammendragstabel over typiske samsvarserklæringsordninger
Kretsnummer Skjematisk element Søknad søkeren Dokument som bekrefter at
Produkttesting, forskning typen Estimering av produksjonen Produksjonsstyring
1D testing av produktprøver utføres av produsenten - Produksjon overvåket av produsenten For serieprodukter Produsent av staten - medlem av tollunionen eller en person autorisert av en utenlandsk produsent på tollunionens territorium Samsvarserklæring for serieproduksjon
2D batch testing av produkter (enkeltprodukt) utføres av søkeren - - For batchproduksjon (enkelt produkt) Produsent, selger (leverandør) av staten - Medlem av Tollunionen eller en person som er autorisert av en utenlandsk produsent på Tollunionens territorium Samsvarserklæring for produksjonspartiet (enkelt element)
3D testing av produktprøver i et akkreditert testlaboratorium (sentrum) - Produksjon overvåket av produsenten For serieprodukter Produsent av staten - medlem av tollunionen eller en person autorisert av en utenlandsk produsent på tollunionens territorium Samsvarserklæring for serieproduksjon
4D batch testing av produkter (enkelt produkt) i et akkreditert testlaboratorium (senter) - - For batchproduksjon (enkelt produkt) Produsent, selger (leverandør) av staten - Medlem av Tollunionen eller en person som er autorisert av en utenlandsk produsent på Tollunionens territorium Samsvarserklæring for produksjonspartiet (enkelt element)
5D type test - Produksjon overvåket av produsenten For serieprodukter Produsent av staten - medlem av tollunionen eller en person autorisert av en utenlandsk produsent på tollunionens territorium Samsvarserklæring for serieproduksjon
6D testing av produktprøver i et akkreditert testlaboratorium (sentrum) styringssystem sertifisering og inspeksjonskontroll av et styringssystem sertifiseringsorgan Produksjon overvåket av produsenten Samsvarserklæring for serieproduksjon

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...