MENY

Hva skal være merkingen på produktet som ikke er underlagt ikke-tollregulering

0

I tilfelle din Produktet ingen samsvarserklæring eller samsvarsbevis kreves, etikettene må ikke bære EAC-merket. Resten av kravene forblir de samme, nemlig at alt må være på russisk.

Hvis produktet er funnet merking med EAC-tegnet, kan erklæringen nektes og tvinges til å plassere varene under passende prosedyre for å iverksette tiltak for å eliminere denne overtredelsen, dvs. merking av varer.

Som grunnlag ved å bruke: avsnitt. 1 og avsnitt 9 p.1 Art.125 TC EAEU - som avdekket brudd på loven. Merking på emballasjen (EAC) inneholder informasjon som kan villede forbrukeren.

Skrevet for 2 år sidenfra viadministrator2018
#30