MENY

GNG - den harmoniserte nomenklaturen for gods, inkluderer navnene og kodebetegnelsene på varer som brukes av jernbanene når de behandler fraktdokumenter for beregning av fraktavgiften på SNG-veiene. De første fire tegnene i koden er de samme som koden HS.

GNG tjener til beskrivelse og koding av varer i internasjonal godstrafikk i OSJD-medlemslandene som deltar i SMGS eller anvender bestemmelsene i SMGS.

GNG er opprettet på grunnlag av et harmonisert system for beskrivelse og koding av varer fra Verdens tollorganisasjon og tilsvarer den harmoniserte nomenklaturen for varer fra International Union of Railways. GNG er obligatorisk for hver jernbane i OSJD-medlemslandene som deltar i SMGS eller anvender bestemmelsene i SMGS. GNG består av:

En åttesifret kode brukes for å indikere last. De seks første tegnene tilsvarer HS, hvorav:

  • første og andre siffer indikerer det tilsvarende kapittelet
  • tredje og fjerde siffer indikerer posisjonsnummeret i dette kapitlet -
  • den femte og sjette siffer identifiserer deleposisjonen til lasten innenfor posisjonen
  • syvende og åttende siffer brukes for å oppnå spesiell nøyaktighet i beskrivelsen av lasten

Nedenfor er en analytisk tabell som inkluderer navn og kodebetegnelse på varer, der du enkelt kan finne den nødvendige GNG-koden.

Forvent datainnlasting og formatering
Harmonisert lastnomenklatur - analytisk liste
GND-KODE Navn ETT-klasse id

 

  • I noen posisjoner skilles navnene på varene med et semikolon. I dette tilfellet snakker vi om varer som bør skilles fra hverandre på grunnlag av forskjellige egenskaper eller funksjoner, avklarende tegn gjelder bare varer etter semikolonet.
  • Navnene på varene kan suppleres med data om opprinnelse, tilstand, sammensetning, bruk osv.
  • Hvis varen inneholder flere varer, atskilt med komma, etterfulgt av avklarende tegn, gjelder disse skiltene alle varer, separert med komma.
  • Hvis navnet på varene inneholder referanser til “kapittelnotater”, blir alle notater publisert i vedlegg 1 og 2.

Hvis lastekoden i henhold til GNG inneholder flere gjenstander som spesifiserer egenskapene til varene og er atskilt med komma eller semikolon, blir navn og foredlingsskilt som bare tilsvarer varene som er presentert for transport valgt og lagt inn på forsendelsesnotatet.

Endringer og tillegg til GNG, inkludert de som er basert på endringer og tillegg til NHM, blir satt i verk etter godkjenning av konferansen for generaldirektørene (ansvarlige representanter) for OSJD Railways. GNG (utgave av 2007) ble godkjent på XXII-møtet i konferansen for generaldirektører (ansvarlige representanter) for OSJD Railways (april 23-27, november 2007, Tbilisi, Georgia). GNG-komiteen er depositar for GNG. I forordet til teksten til GNG gis det mer presise forklaringer på strukturen til GNG. tjener til å beskrive og kode last i internasjonal godstrafikk til OSJD-medlemslandene som deltar i SMGS eller anvende bestemmelsene i SMGS. GNG ble opprettet på grunnlag av det harmoniserte varebeskrivelses- og kodingssystemet (heretter - HS) av Verdens tollorganisasjon (heretter - WCO) og er i samsvar med den harmoniserte nomenklatur for varer fra International Union of Railways (heretter - NHM, 2003).

I GNG ble koder fra 2721 til 2749 introdusert i avtale med Den internasjonale komiteen for HS og er ment for klassifisering av råolje eller olje fra bituminøse materialer (unntatt råolje) og halvfabrikata basert på dem. Når du transporterer oljelast i SMGS-sendingsbrevet, brukes 2721-2749-varer i stedet for 2710, hvis koder er krysset ut i listen over GNG-varer, analytiske og alfabetiske varelister. I GNG er 9901-9959-stillinger spesifikke for jernbanetransport og er obligatoriske for hver jernbane i OSJD-medlemslandene som deltar i SMGS eller anvender bestemmelsene i SMGS. De angitte stillingene til GNG i kapittel 99 kan bare endres på grunnlag av beslutningene fra UICs styringskomité om spørsmål om NNM. 9960 - 9999-stillinger kan brukes innenfor hver jernbane uavhengig, så vel som innenfor rammen av bilaterale og multilaterale avtaler inngått mellom jernbane.

Du kan ikke hente GNG-koden, skrive til oss så hjelper vi deg ikke bare å finne riktig GNG-kode for Produktet men leverer den også.
Send forespørsel

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

  1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...