MENY

Spesiell tollprosedyre

Artikkel 253. Innhold og anvendelse av spesiell tollprosedyre

1. Spesiell tollprosedyren - tollprosedyren som brukes på visse kategorier utenlandske varer og varer i Unionen, i henhold til hvilke slike varer flyttes over Unionens tollgrense, er lokalisert og (eller) brukt i Unionens tollområde eller utenfor den uten å betale toll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, underlagt vilkårene for å plassere varer under denne tollprosedyren og (eller) deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre.

2. Spesiell tollprosedyre gjelder følgende varekategorier:

1) varer eksportert fra Unionens tollterritorium, ment for å sikre at diplomatiske oppdrag, konsulatkontorer, representasjonskontorer i medlemsstatene fungerer til internasjonale organisasjoner utenfor Unionens tollterritorium,

2) varer som transporteres over tollgrensen til Unionen beregnet på offisiell bruk av diplomatiske oppdrag og konsulære kontorer lokalisert i Unionens tollterritorium, med unntak av konsulære kontorer ledet av honorære konsulære tjenestemenn;

3) statsemblemer, flagg, skilt, segl og frimerker, bøker importert til unionens tollområde, offisielt trykt materiale, kontormøbler, kontorutstyr og andre lignende varer mottatt av konsulære stasjoner fra senderstaten eller på forespørsel fra senderstaten, beregnet for offisiell bruk av konsulære stasjoner lokalisert i unionens tollområde, ledet av honorære konsulære tjenestemenn ;

4) varer som transporteres over Unionens tollgrense beregnet for offisiell bruk av representanter for stater til internasjonale organisasjoner, internasjonale organisasjoner eller deres representasjonskontorer lokalisert i Unionens tollterritorium, for hvilke det gis fritak for toll og avgifter i samsvar med internasjonale traktater fra medlemslandene med tredjeparter og internasjonale traktater mellom medlemsland;

5) varer som flyttes over Unionens tollgrense beregnet på offisiell bruk av andre organisasjoner eller deres representasjonskontorer lokalisert på en medlemsstats territorium, for hvilke fritak for toll og avgifter gis i samsvar med internasjonale traktater i dette medlemsland. Kommisjonen har rett til å bestemme varer som ikke tilhører denne varekategorien;

6) våpen, militært utstyr, ammunisjon og annet materiell som er unionsvarer, flyttet over tollgrensen til Unionen for å opprettholde kampberedskap, skape gunstige forhold for utførelsen av de tildelte oppgavene til militære enheter (institusjoner, formasjoner ) av medlemsstatene som er utplassert i tollområdet Union og (eller) utenfor det,

7) våpen, militært utstyr, ammunisjon og annet materiell flyttet over Unionens tollgrense for deltakelse av de væpnede styrkene (andre tropper og militære formasjoner, autoriserte organisasjoner) i medlemslandene og ikke-medlemmer av Unionen i felles ( internasjonale) øvelser, konkurranser, samt parader og andre høytidelige arrangementer;

8) varer transportert over tollgrensen til Unionen og transport, beregnet på forebygging av naturkatastrofer og andre nødsituasjoner og eliminering av deres konsekvenser, inkludert varer beregnet på gratis distribusjon av statlige organer i medlemsstatene, deres strukturelle avdelinger eller organisasjoner autorisert i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene, til personer påvirket av krisesituasjoner, så vel som varer og kjøretøy som er nødvendige for å utføre nødredning og annet presserende arbeid og sikre livet til beredskapsteam, legetjenester og organisasjoner som har makter inkluderer å løse problemer innen avvikling av medisinske og sanitære konsekvenser av nødsituasjoner, organisering og levering av medisinsk behandling, inkludert medisinsk evakuering, med unntak av alkoholholdige drikker (unntatt etylalkohol), øl, tobakk, edle metaller og edelstener, samt produkter laget av dem;

9) varer som transporteres over tollgrensen til Unionen, beregnet på å utføre vitenskapelig forskningsarbeid i Arktis og Antarktis av personer fra medlemsstatene i medlemsstatene i en ikke-kommersiell basis, samt for å sikre aktivitetene til medlemsstatene for forskningsexpedisjoner, organisert for å utføre de spesifiserte verkene,

10) varer transportert over Unionens tollgrense beregnet på dopingkontrollformål. Varene som tilhører denne varekategorien bestemmes av Kommisjonen;

11) flyttet over tollgrensen til Unionen utenlandske varer (legemidler (medisiner), spesiell idrettsernæring, biologisk aktive kosttilskudd) beregnet på å gjennomføre terapeutiske tiltak og rehabiliteringstiltak i forhold til kandidater til nasjonale og nasjonale idrettslag og medlemmer av slike lag av hensyn til medlemsstatene på et ikke- kommersielt grunnlag, samt å sikre aktivitetene til forskningsgrupper innen idrettsfelt med de høyeste (høye) prestasjonene, involvert av departementene i medlemslandene;

12) flytting (flyttet) over tollgrensen til Unionens sportsutstyr og utstyr, andre varer utelukkende ment for bruk i organisering og gjennomføring av offisielle internasjonale idrettsarrangementer eller som forberedelse til dem under treningsarrangementer. Varene som tilhører denne varekategorien bestemmes av Kommisjonen;

13) utenlandske varer beregnet for konstruksjon (opprettelse, konstruksjon), som sikrer funksjon (drift, bruk) av kunstige øyer, installasjoner, strukturer eller andre gjenstander som ligger utenfor territoriet til en medlemsland som denne medlemsstaten har eksklusiv jurisdiksjon for . Varer som ikke tilhører denne varekategorien bestemmes av Kommisjonen;

14) varer beregnet på bruk innenfor rammen av internasjonalt samarbeid innen leting og bruk av verdensrommet, inkludert levering av tjenester for lansering av romfartøy. Varene som tilhører denne varekategorien bestemmes av Kommisjonen;

15) utenlandske varer transportert over Unionens tollgrense, beregnet for organisering og gjennomføring av offisielle internasjonale utstillinger, hvis karakteristika bestemmes av Kommisjonen. Varer som ikke tilhører denne varekategorien bestemmes av Kommisjonen.

3. Kommisjonen har rett til å fastsette andre varekategorier som det brukes en spesiell tollprosedyre for, inkludert varer relatert til eller ikke relatert til disse varekategoriene.

Artikkel 254. Vilkår for plassering under en spesiell tollprosedyre og fremgangsmåten for å anvende en spesiell tollprosedyre avhengig av hvilke varekategorier den er anvendt på

Avhengig av varekategoriene som det brukes en spesiell tollprosedyre for, bestemmer Kommisjonen og lovgivningen i medlemsstatene i tilfellene som Kommisjonen fastsetter, vilkårene for å plassere varer under en spesiell tollprosedyre, inkludert anvendelse av ikke- tollregulering, teknisk forskrift, sanitær, veterinær sanitær og karantene fytosanitære tiltak, og prosedyren for å anvende en spesiell tollprosedyre, inkludert:

bestemmelse av statusen for varer som importeres til Unionens tollområde og (eller) eksporteres fra Unionens tollområde;

begrepet og andre betingelser for bruk av varer i samsvar med en spesiell tollprosedyre;

prosedyren for å fullføre en spesiell tollprosedyre,

saker og prosedyre for suspensjon og fornyelse av en spesiell tollprosedyre;

omstendigheter med at plikten til å betale toll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll, omstendigheter der plikten til å betale toll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll er underlagt gjennomføring, og fristen for betaling for varer plassert (plassert) under en spesiell tollprosedyre;

tollprosedyrer der varer kan plasseres for å fullføre og suspendere den spesielle tollprosedyren, spesielt beregning og betaling av toll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll når varer er plassert under disse tollprosedyrene og fristen for betaling .

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

  1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...