MENY

Regler for fylling av boks 37 i tolldeklarasjonen - Fremgangsmåte

Kolonnen angir den sammensatte koden, som er dannet i henhold til følgende skjema:

XX XX XXX , hvor:

  • element 1 - den deklarerte prosedyren er en tosifret kode for den deklarerte tollprosedyren i samsvar med klassifisereren av typer tollprosedyrer;
  • element 2 - den forrige fremgangsmåten er en tosifret kode for tollprosedyren, i henhold til klassifisereren av typer tollprosedyrer, hvis de deklarerte varene tidligere var plassert under en annen tollprosedyre, med unntak av tollprosedyren for fortolling (to nuller "00" hvis de deklarerte varene ikke tidligere var underlagt annen tollprosedyre).
  • element 3 - en tresifret kode for særegenheter ved bevegelse av deklarerte varer i samsvar med klassifisereren av særegenheter ved varebevegelse;

Klassifiserer typer tollprosedyrer

 

Klassifisering av særegenheter ved varebevegelse

Kode Navn
000 Spesifikasjonene for varebevegelser er ikke fastslått
001 Varer for gratis bistand og (eller) til veldedige formål
002 Humanitære hjelpevarer
003 Elementer som ikke kan returneres av teknisk assistanse
004 Varer flyttet for å forhindre og eliminere konsekvensene av naturkatastrofer, natur- og menneskeskapte nødsituasjoner, som ikke kan returneres
005 Monetært gull, nasjonale og utenlandske valutaer (unntatt de som brukes til numismatiske formål), verdipapirer utstedt i omløp
006 Teknisk assistanse som skal returneres
007 Varer flyttet for å forhindre og eliminere konsekvensene av naturkatastrofer, natur- og menneskeskapte nødsituasjoner, med forbehold om retur
008 Varer (materielle og tekniske utstyr og utstyr, utstyr, reservedeler, drivstoff, mat og annen eiendom) eksportert utenfor tollområdet EAEC å sikre driften av kjøretøyer og organisasjoner i EAEU -medlemslandene eller for å sikre driften av kjøretøyer som er leid (chartret) av personer i EAEU -medlemslandene, med unntak av varer som er nevnt i posisjon 010 (unntatt Republikken Hviterussland)
009 Marine produkter som stammer fra EAEU -medlemslandene, fanget og importert med alle transportmidler og anerkjent som opprinnelse fra EAEU -medlemslandene
010 Varer flyttet som forsyninger
011 Varer som midlertidig importeres til tollområdet til EAEU, i henhold til hvilken effekten av tollprosedyren for midlertidig import (opptak) er suspendert
013 Varer overført som bidrag til autorisert kapital (fond)
018 Feil levert varer
020 Varer beregnet på sportskonkurranser og treninger, konserter, teaterforestillinger, konkurranser, festivaler, religiøse, kulturelle og andre lignende arrangementer, demonstrasjoner på utstillinger, messer, samt for å holde og dekke offisielle og andre arrangementer i media og kan komme tilbake, med unntak av varer navngitt i posisjoner med kode 090 og 099
021 Reklamemateriell og suvenirer som ikke kan returneres
027 Emballasje, beholdere, paller som brukes som returemballasje
031 Varer flyttet til offisiell bruk av diplomatiske oppdrag og konsulære kontorer i EAEU -medlemslandene
032 Varer som transporteres til offisiell bruk av diplomatiske oppdrag og konsulære kontorer i stater som ikke er medlemmer av EAEU, som ligger i tollområdet til EAEU
033 Varer flyttet til offisiell bruk av representasjonskontorer for stater ved internasjonale organisasjoner, internasjonale organisasjoner eller deres representasjonskontorer som ligger på tollområdet til EAEU
034 Varer som transporteres til offisiell bruk av organisasjoner som er angitt i artikkel 3 nr. 3 i avsnitt 2 i tollkodeksen til EAEU eller deres representasjonskontorer som ligger på tollområdet til EAEU
042 Varer levert eller returnert etter klage
044 Produkter inkludert transport, reservedeler og (eller) utstyr flyttet for implementering eller returnert etter reparasjon og (eller) garanti og teknisk vedlikehold, bortsett fra varene spesifisert i varer med kodene 135, 136, 138
054 Naturgass levert til gasslagre eller returnert fra slike lagringsanlegg (med unntak av Republikken Hviterussland)
055 Varer som transporteres med rørtransport er nødvendig for igangkjøring
061 Varer transportert som prøver og prøver for forskning og testing
062 Ikke-gjenvinnbare rester av kilder til ioniserende stråling (unntatt Republikken Hviterussland)
063 Varer levert under produksjonsdelingsavtaler (med unntak av Republikken Hviterussland)
070 Varer for konstruksjon (konstruksjon) av kunstige øyer, strukturer og andre gjenstander som ligger utenfor territoriene til EAEU -medlemslandene, som EAEU -medlemslandene har (vil ha) eksklusiv jurisdiksjon (med unntak av Republikken Hviterussland)
071 Varene flyttet til kunstige øyer, installasjoner, strukturer og andre gjenstander eller fra kunstige øyer, installasjoner, strukturer og andre objekter som EAEU -medlemslandene har eksklusiv jurisdiksjon for, og som ligger utenfor tollområdet til EAEU (med unntak av Republikken Hviterussland)
090 Varer transportert for forberedelse og / eller avholdelse av XXII olympiske vinterleker og XI Paralympiske vinterleker 2014 i byen Sotsji (unntatt Republikken Hviterussland)
091 Varer importert (importert) til tollområdet til EAEU og utelukkende beregnet på bruk i organisering og gjennomføring av offisielle internasjonale konkurransearrangementer innen profesjonelle ferdigheter WorldSkills ("WorldSkills")
092 Varer importert (importert) til tollområdet til EAEU og utelukkende beregnet på bruk i organisering og gjennomføring av offisielle internasjonale arrangementer innenfor rammen av International Hanseatic Days of New Time
098 Varer transportert for forberedelse og / eller avholdelse av APEC -toppmøtet 2012 i byen Vladivostok (med unntak av Republikken Hviterussland)
099 Varer flyttet for bruk i organisering og gjennomføring av FIFA verdensmesterskap 2018 og / eller FIFA Confederations Cup 2017, UEFA European Football Championship 2020 eller under treningsaktiviteter for å forberede seg på dem
100 Transport av varer for bygging av Nord Stream gassrørledning (unntatt Hviterussland)
101 Varer som transporteres for bygging av gassrørledningen South Stream (unntatt Hviterussland)
102 Varer som er produsert (mottatt) fra utenlandske varer som er omfattet av tollprosedyren i den frie tollsonen, og varer som er produsert (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren i den frie tollsonen, og EAEU -varer, hvis status er bestemt i i samsvar med artikkel 8 i artikkel 210 i tollkodeksen til EAEU
103 Varer som ligger på territoriet til en fri (spesiell, spesiell) økonomisk sone som ikke kan identifiseres av tollmyndigheten som varer som befant seg på territoriet til en fri (spesiell, spesiell) økonomisk sone før den ble opprettet, eller som varer importert til territorium til en fri (spesiell, spesiell) økonomisk sone eller produsert (mottatt) på territoriet til en fri (spesiell, spesiell) økonomisk sone
104 Varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratislager, og varer som er produsert (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og varer fra EAEU, hvis status er bestemt i i samsvar med artikkel 8 i toll -EAEU -koden
105 Varer i et frilager som ikke kan identifiseres av tollmyndigheten som varer som befant seg på et gratislagers territorium før det ble opprettet, eller som varer som ble lagt under tollprosedyren til et gratislager eller produsert (mottatt) i et gratislager
106 Deler, samlinger, samlinger som kan identifiseres av tollmyndigheten som inkludert (inkludert) i sammensetningen av varer som er plassert under tollprosedyren i den frie tollsonen
107 Deler, samlinger, samlinger som kan identifiseres av tollmyndigheten som inkludert (inkludert) i varesammensetningen som er plassert under tollprosedyren til et gratislager
112 Varer som er produsert (mottatt) utelukkende fra EAEU -varer som er plassert under tollprosedyren i den frie tollsonen, inkludert bruk av varene fra EAEU som ikke er omfattet av tollprosedyren i den frie tollsonen, eksportert fra gratisområdet (spesial, spesiell) økonomisk sone til resten av tollområdet til EAEU
113 Varer laget (mottatt) fra EAEU -varer, inkludert varer som ikke er omfattet av tollprosedyren til en fri tollsone, eksportert fra territoriet til en fri (spesiell, spesiell) økonomisk sone utenfor tollområdet til EAEU
114 Varer som er laget (mottatt) fra utenlandske varer som er omfattet av tollprosedyren til en fri tollsone, og varer som er (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til en fri tollsone, og varer fra EAEU, eksportert fra territoriet til en fri (spesiell, spesiell) økonomisk sone utenfor tollområdet til EAEU, hvis slike varer er anerkjent som varer fra EAEU i samsvar med artikkel 210 i tollkodeksen til EAEU
115 Varer laget (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren i en fri tollsone, og varer som er (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til en fri tollsone, og varer fra EAEU, eksportert fra territoriet til en fri (spesiell, spesiell) økonomisk sone til resten av tollområdet til EAEU, for hvilken identifisering utenlandske varer som er omfattet av tollprosedyren i den frie tollsonen
116 Varer som er laget (mottatt) fra utenlandske varer som er omfattet av tollprosedyren til en fri tollsone, og varer som er (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til en fri tollsone, og varer fra EAEU, eksportert fra territoriet til en fri (spesiell, spesiell) økonomisk sone til resten av tollområdet til EAEU, for hvilken identifikasjon av utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren i den frie tollsonen, ikke er utført
117 Varer som er laget (mottatt) fra utenlandske varer som er omfattet av tollprosedyren til en fri tollsone, og varer som er (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til en fri tollsone, og varer fra EAEU, eksportert fra territoriet til en fri (spesiell, spesiell) økonomisk sone utenfor tollområdet til EAEU, hvis slike varer ikke er anerkjent som varer fra EAEU i samsvar med artikkel 210 i tollkodeksen til EAEU
118 Utstyr som er plassert under tollprosedyren i en fri tollsone, tatt i bruk og brukt av en innbygger (deltaker, emne) i en fri (spesiell, spesiell) økonomisk sone for å gjennomføre en avtale (avtale) om gjennomføring (gjennomføring) av aktiviteter på territoriet til en fri (spesiell, spesiell) økonomisk sonesone (avtale om vilkårene for aktivitet i en fri (spesiell, spesiell) økonomisk sone, investeringserklæring, gründerprogram), som er omfattet av tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, tar hensyn til spesifikasjonene ved beregning av importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll fastsatt i artikkel 1 annet ledd 209 i tollkodeksen i EAEU
119 Varer som er plassert under tollprosedyren til en fri tollsone på territoriet til en havnefri (spesiell, spesiell) økonomisk sone eller en logistisk fri (spesiell, spesiell) økonomisk sone, plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, idet ta hensyn til detaljene ved beregning av importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll fastsatt ved artikkel 1 annet ledd i artikkel 209 i tollkodeksen i EAEU
122 Varer som er produsert (mottatt) utelukkende fra EAEU -varer som er plassert under tollprosedyren til et gratislager, eksportert fra et gratislagers territorium til resten av tollområdet til EAEU
123 Varer produsert (mottatt) fra EAEU -varer, eksportert fra territoriet til et gratis lager utenfor tollområdet til EAEU
124 Varer som er produsert (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratislager, og varer som er produsert (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og EAEU -varer som eksporteres fra territoriet til et gratis lager utenfor tollområdet til EAEU, anerkjent som varer fra EAEU i samsvar med artikkel 218 i tollkodeksen til EAEU
125 Varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratislager, og varer som er produsert (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og varer fra EAEU, eksportert fra et gratis lager til resten av tollområdet til EAEU, for hvilket identifisering av utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratislager har blitt utført
126 Varer som er produsert (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratislager, og varer som er produsert (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og varer fra EAEU, eksportert fra et gratis lager til resten av tollområdet til EAEU som det ikke er utført identifikasjon av utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager
127 Varer som er produsert (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratislager, og varer som er produsert (mottatt) fra utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og EAEU -varer som eksporteres fra territoriet til et gratis lager utenfor tollområdet til EAEU, ikke anerkjent som EAEU -varer i samsvar med artikkel 218 i EAEUs tollkodeks
128 Utstyr som er plassert under tollprosedyren til et frilager, tatt i bruk og brukt av eieren av et gratislager til å utføre operasjoner som er omhandlet i artikkel 1 i artikkel 213 i tollkodeksen, som er omfattet av tollprosedyren for frigjøring til hjemmebruk under hensyntagen til spesifikasjonene ved beregning av importtoll, avgifter, spesiell antidumping, utligningstoll fastsatt ved artikkel 1 annet ledd i artikkel 217 i tollkodeksen i EAEU
129 Varer som er plassert under tollprosedyren for re-import, for hvilke skatter og (eller) renter fra dem, beløp av andre skatter, subsidier og andre beløp refunderes i samsvar med artikkel 3, avsnitt 2, tredje ledd i tollloven av EAEU
130 Varer som er plassert under tollprosedyren for re-import, for hvilke det ikke er refusjon av skatter og (eller) renter på dem, beløp av andre skatter, subsidier og andre beløp i samsvar med artikkel 3, avsnitt 2, ledd 236 tollkodeksen til EAEU
131 Avfall fra behandling av varer på tollområdet og behandling til husholdningsbruk
132 Rester som følge av behandling av varer på tollområdet og behandling til innenlandsk forbruk
133 Behandlede produkter oppnådd som et resultat av behandling av varer som er plassert under tollprosedyrene for behandling i tollområdet, behandling utenfor tollområdet, behandling for innenlandsk forbruk, med unntak av varer spesifisert i posisjoner med kode 044, 134 - 138 ( inkludert bearbeidede produkter mottatt som følge av behandling av varer under tollprosedyrer, behandling på tollområdet, behandling utenfor tollområdet)
134 Bearbeidede produkter oppnådd som et resultat av operasjoner for behandling av tilsvarende varer i samsvar med artikkel 172 i EAEUs tollkodeks, eksportert fra tollområdet til EAEU, med unntak av varer spesifisert i posisjoner med kode 136 og 138
135 Utenlandske varerimportert til tollområdet til EAEU i stedet for bearbeidede produkter i samsvar med artikkel 183 i tollkodeksen til EAEU, hvis behandlingen er reparasjon av varer, inkludert garanti
136 Bearbeidede produkter oppnådd som et resultat av utskifting av utenlandske varer i samsvar med paragraf 1 i paragraf 172 i artikkel XNUMX i EAEU tollkodeks, eksportert fra tollområdet til EAEU
137 Utenlandske varer importert til tollområdet til EAEU i stedet for bearbeidede produkter i samsvar med artikkel 183 i tollkodeksen til EAEU, hvis behandlingsoperasjoner utføres i forhold til varer som transporteres med rørtransport
138 Behandlede produkter oppnådd som et resultat av behandling av tilsvarende varer i samsvar med artikkel 172 i EAEUs tollkodeks, hvis behandlingen er reparasjon av varer, inkludert garanti, eksportert fra tollområdet til EAEU, med unntak av varer spesifisert i posisjon med kode 136
139 Varer som er plassert under tollprosedyren til et tollager, og som forventes fullført en slik tollprosedyre i samsvar med artikkel 5 i avsnitt 1 i tollkodeksen i EAEU
15X * Andre trekk ved varebevegelsen introdusert i Republikken Hviterussland ensidig
150 Varer som transporteres under en utvekslingsavtale (for Republikken Hviterussland)
151 Varer overført under en finansiell leieavtale (leasing) (for Republikken Hviterussland)
152 Varer som transporteres under en donasjonsavtale (for Republikken Hviterussland)
153 Varer som eksporteres utenfor tollområdet til EAEU med det formål å selge uten en forhåndsinngåelse av transaksjonen (for Republikken Hviterussland) - posisjon som endret ved vedtaket fra styret i Eurasian Economic Commission nr. 52 datert 12.05.2015/XNUMX /XNUMX
16X * Andre trekk ved varebevegelsen introdusert i Republikken Kasakhstan ensidig
161 Varer fra gruppe 27 TN FEA EAEU produsert av kasakhstanske råvarer utvunnet på Karachaganak -feltet (Republikken Kasakhstan) og eksportert utenfor tollområdet til EAEU fra Den russiske føderasjonens territorium (for Republikken Kasakhstan) - stilling endret ved vedtaket fra styret i Eurasian Economic Commission nr. 52 datert 12.05.2015/XNUMX/XNUMX
17X * Andre trekk ved varebevegelsen introdusert i Russland ensidig
171 Varer som er plassert under tollprosedyren i den frie tollsonen i Magadan -regionen i Russland, beregnet på egen produksjon og teknologiske behov
172 Varer (med unntak av avgiftspliktige varer) flyttet med det formål å bruke dem i konstruksjon, utstyr og teknisk utstyr for eiendomsobjekter på territoriet til Skolkovo innovasjonssenter eller nødvendig for gjennomføring av forskningsaktiviteter og kommersialisering av resultatene av prosjektdeltakere, for hvilke det ytes subsidier for refusjon av kostnader ved betaling av importtoll og merverdiavgift (for Russland)
173 Varer flyttet for bruk i konstruksjon, utstyr og teknisk utstyr til eiendomsobjekter på territoriet til Skolkovo innovasjonssenter eller nødvendige for gjennomføring av forskningsaktiviteter og kommersialisering av resultatene av prosjektdeltakerne, med unntak av av varer spesifisert under kode 172 (for den russiske føderasjonen)
174 Varer som er nødvendige for å sikre driften av et luftkontrollpunkt eller en internasjonal flyplass (for Russland)
175 Varer beregnet på å støtte aktivitetene til hav (elv) havner som ligger ved sjø (elv) sjekkpunkter (for Russland)
176 Varer transportert til eller fra territoriet til Baikonur -komplekset (for Russland)
177 Varer (med unntak av avgiftspliktige varer) importert for bruk i konstruksjon, utstyr og teknisk utstyr til eiendomsobjekter på territoriene til innovative vitenskapelige og teknologiske sentre eller som er nødvendige for prosjektets gjennomføring av vitenskapelige og teknologiske aktiviteter deltakere, for hvilke subsidier det gis for å dekke kostnadene ved betalingstoll og merverdiavgift (for Russland)
178 Varer importert for bruk i konstruksjon, utstyr og teknisk utstyr for eiendomsobjekter på territoriene til innovative vitenskapelige og teknologiske sentre eller som er nødvendige for å gjennomføre vitenskapelige og teknologiske aktiviteter av prosjektdeltakere, med unntak av varer spesifisert under kode 177 (for Russland)
18X * Andre særegenheter ved varebevegelsen introdusert ensidig i Republikken Armenia
180 Varer transportert under en finansiell leieavtale (leasing) (for Republikken Armenia)
1 til 20 (88)

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

  1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...