MENY

Tollprosedyre for gjenimport

Artikkel 235. Innhold og anvendelse av tollprosedyren for gjenimport

 1. Tollprosedyre reimport er en tollprosedyre som brukes på utenlandske varer, ifølge hvilke slike varer som tidligere er eksportert fra Unionens tollområde, importeres til Unionens tollterritorium uten betaling av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utjevningstoll, underlagt vilkårene for å plassere varer under denne tollprosedyren.
 2. Tollprosedyren for gjenimport brukes på varer som tidligere er eksportert fra Unionens tollterritorium, for hvilke følgende ble anvendt:
  1. eksport tollprosedyre;
  2. tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet for å fullføre driften av denne tollprosedyren i samsvar med artikkel 1 nr. 2 nr. 184 i denne koden;
  3. tollprosedyre for midlertidig eksport for å fullføre driften av denne tollprosedyren i samsvar med artikkel 1 nr. 231 i denne koden.
 3. Varer som er underlagt tollprosedyren for gjenimport får status som unionsvarer, med unntak av varer som tidligere er eksportert fra Unionens tollområde, for hvilke tollprosedyren for midlertidig eksport eller tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet ble anvendt og som er varer som er spesifisert i artikkel 1 nr. 3 nr. 176 i denne koden, eller av produkter som blir behandlet.
 4. Det er lov å anvende tollprosedyren for gjenimport i forhold til:
  1. Unionsvarer for å fullføre tollprosedyren i den frie tollsonen i samsvar med artikkel 2 nr. 6 nr. 207 i denne koden eller tollprosedyren til et frilager i samsvar med artikkel 2 nr. 5 nr. 215 i denne koden;
  2. produkter for behandling av varer plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, som ble eksportert fra Unionens tollområde for gratis (garanti) reparasjon, med unntak av produkter for behandling av varer spesifisert i nr. 1 184 i artikkel XNUMX i denne kodeksen.
 5. Det er ikke tillatt å anvende tollprosedyren for gjenimport med hensyn til varene spesifisert i artikkel 11 nr. 201 og artikkel 9 nr. 211 i denne koden.

Artikkel 236. Vilkår for å plassere varer under tollprosedyren for gjenimport

 1. Vilkårene for å plassere varer under tollprosedyren for gjenimport er:
  1. overholdelse av forbud og begrensninger i samsvar med artikkel 7 i denne koden;
  2. innsending til tollmyndigheten av informasjon om omstendighetene ved eksport av varer fra Unionens tollområde, reparasjonsoperasjoner, hvis slike operasjoner ble utført med varer utenfor Unionens tollområde og er bekreftet ved innsending av toll og (eller) andre dokumenter eller informasjon om slike dokumenter;
  3. andre betingelser fastsatt i nr. 2, 4 - 6 i denne artikkelen i forhold til visse varekategorier.
 2. Vilkårene for å plassere varer som tidligere er eksportert fra Unionens tollområde, og som tolleksportprosedyren ble anvendt for, under tollprosedyren for gjenimport er:
  1. plassering av varer under tollprosedyren for gjenimport før utløpet av tre år fra dagen etter dagen for deres faktiske eksport fra Unionens tollområde, eller før utløpet av en annen periode fastsatt av Kommisjonen i samsvar med nr. 3 av denne artikkelen;
  2. bevaring av uendret tilstand av varer der de ble eksportert fra Unionens tollområde, med unntak av endringer på grunn av naturlig slitasje, samt endringer på grunn av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og ( eller) lagring;
  3. refusjon av skatter og (eller) renter fra dem, når beløpene av slike skatter og (eller) renter i forbindelse med eksport av varer fra Unionens tollområde ikke ble betalt eller ble returnert, samt beløp av andre skatter , subsidier og andre beløp som ikke er betalt eller mottatt direkte eller indirekte som utbetalinger, fordeler eller refusjoner i forbindelse med eksport av varer fra Unionens tollområde, hvis dette er fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene, på den måten og under vilkårene som er etablert ved slik lovgivning.
 3. Når det gjelder visse varekategorier, har Kommisjonen rett til å bestemme en periode som overstiger perioden angitt i nr. 1 nr. 2 i denne artikkelen. (se vedtaket fra styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 203 datert 11.12.2018)
 4. Vilkårene for å plassere varer som tidligere er eksportert fra Unionens tollområde, som tollprosedyren for midlertidig eksport ble anvendt for, under tollprosedyren for gjenimport er:
  1. import av varer til tollområdet i Unionen i løpet av tollprosedyren for midlertidig eksport;
  2. bevaring av uendret tilstand av varer som de ble eksportert fra Unionens tollterritorium med unntak av endringer på grunn av naturlig slitasje, samt endringer på grunn av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, samt endringer som er tillatt i forhold til slike varer når de brukes i samsvar med tollprosedyren for midlertidig eksport.
 5. Vilkårene for plassering av varer som tidligere er eksportert fra Unionens tollområde, og som tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet ble anvendt for, under tollprosedyren for gjenimport er:
  1. import av varer til tollområdet til Unionen i løpet av gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, opprettet av tollmyndigheten;
  2. bevaring av uendret tilstand av varer som de ble eksportert fra Unionens tollterritorium med unntak av endringer på grunn av naturlig slitasje, samt endringer på grunn av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) Oppbevaring.
 6. Vilkårene for å plassere bearbeidede varer av varer som tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet ble anvendt under tollprosedyren for gjenimport er:
  1. eksport av varer under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet fra Unionens tollterritorium for gratis reparasjon (garanti);
  2. plassering av bearbeidede produkter under tollprosedyren for gjenimport i løpet av gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, opprettet av tollmyndigheten.
 7. Deklaranten av varer plassert under tollprosedyren for gjenimport kan være en person som var deklaranten for varer plassert under en av tollprosedyrene spesifisert i nr. 2, 4-6 i denne artikkelen, i samsvar med hvilke varene ble eksportert fra tollområdet til Unionen.

Artikkel 237. Returnere (offset) mengder eksportavgifter

 1. Med hensyn til varene spesifisert i artikkel 2 nr. 236 i denne koden, plassert under tollprosedyren for gjenimport, utføres refusjon (motregning) av de betalte beløpene for eksporttoll, forutsatt at disse varene er underlagt tollprosedyren for gjenimport senest 6 måneder fra dagen etter dagen for plassering. slike varer under tollprosedyren for eksport.
 2. Hvis, når du plasserer varer under tolleksportprosedyren tolldeklarasjon varer ble utført med de trekk som er fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering i samsvar med artikkel 8 nr. 104 i denne kodeksen, eller med funksjonene spesifisert i artikkel 115, artikkel 116 eller artikkel 117 i denne kodeksen, i forhold til til slike varer som er plassert under tollprosedyren for gjenimport, utføres refusjon (motregning) av de betalte beløpene til eksporttoll, forutsatt at de nevnte varene er plassert under tollprosedyren for gjenimport senest i perioden etablert ved lovgivningen om tollregulering i den medlemsstat på hvis territorium varene ble plassert under tollprosedyren for eksport.

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...