MENY

Listen over samsvar av klassifiserings typer av skatter, avgifter og andre avgifter belastet av tollmyndighetene, budsjettklassifiseringskoder

Betalingsnavn Betalingsevnenes gyldighet Type betaling Betalingstype Kode Budsjettklassifiseringskode
1 Tollavgift for tolloperasjoner (for fortolling av varer, for tolldeklarasjon varer for tolloperasjoner) Betalinger i hele EAEC 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Tollavgift for toll eskorte Betalinger i hele EAEU 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Import toll toll (andre avgifter, skatter og avgifter med tilsvarende tiltak), plikt til å betale som oppsto fra 1 September 2010 Betalinger i hele EAEU 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 import tollForpliktelsen til å betale oppstod før 1 September 2010 Betalinger i hele EAEU 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Spesialavgift fastsatt i samsvar med protokollen om anvendelse av særlige beskyttelses-, antidumping- og utligningsforanstaltninger i forhold til tredjelande (Vedlegg nr. 8 til traktaten om Eurasian Economic Union of 29 i mai 2014 av året) Betalinger i hele EAEU 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Antidumpingtoll fastsatt i samsvar med protokollen om anvendelse av særskilte beskyttelses-, antidumping- og utligningsforanstaltninger mot tredjelande (Vedlegg nr. 8 til traktaten om Eurasian Economic Union of 29 i mai 2014) Betalinger i hele EAEU 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Kompensasjonstoll fastsatt i samsvar med protokollen om anvendelse av særlige beskyttelses-, antidumping- og utligningsforanstaltninger i forhold til tredjelande (Vedlegg nr. 8 til traktaten om Eurasian Economic Union of 29 i mai 2014 av året) Betalinger i hele EAEU 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Trigger beskyttelsesforanstaltning anvendt i henhold til frihandelsavtalen mellom Den europeiske økonomiske union og dens medlemsland på den ene side og Den sosialistiske republikken Vietnam, derimot, 29 i mai 2015. Betalinger i hele EAEU 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Foreløpig spesialavgift Betalinger i hele EAEU 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Forhånds-antidumpingtoll Betalinger i hele EAEU 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Foreløpig kompensasjonsplikt Betalinger i hele EAEU 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Spesiell plikt betalt i henhold til prosedyren for innsamling av tilsvarende foreløpige typer av plikter Betalinger i hele EAEU 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Antidumpingtoll betalt i henhold til prosedyren fastsatt for innsamling av tilsvarende foreløpige typer av plikter Betalinger i hele EAEU 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Kompensasjonsavgift betalt i henhold til prosedyren fastsatt for innsamling av tilsvarende foreløpige typer gebyrer Betalinger i hele EAEU 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Merverdiavgift Betalinger i hele EAEU 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Toll og skatter til faste priser for varer til personlig bruk Betalinger i hele EAEU 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Total tollbetaling for varer til personlig bruk Betalinger i hele EAEU 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Tolloppbevaringsavgift Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Eksporter toll 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Eksportere toll på råolje eksportert utenfor EAEUs tollområde Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Eksporter toll 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Eksportere toll på råolje, med unntak av olje eksportert utenfor EAEUs tollområde Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Eksporter toll 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Eksportere toll på naturgass Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Eksporter toll 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Eksporter toll på varer produsert av olje Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Eksporter toll 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Eksportere toll på varer som det ikke er noen egen kode for typen eksporttoll Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Eksporter toll 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Eksportere toll på råolje eksportert fra Russlands territorium gjennom Republikken Hviterusslands territorium ved rørledningstransport, i henhold til særskilte avtaler Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Eksporter toll 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Punktavgift på etylalkohol fra matråvarer (med unntak av destillater av vin, drue, frukt, brandy, calvados, temporal) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Punkta på alkoholprodukter Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Punkta på tobakksrør, røyking, tygging, suging, snuffing, hookah (med unntak av tobakk, brukt som råmateriale for produksjon av tobakksprodukter) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Punkta på bensinbil Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Punkta på rettkjørt bensin Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Aksept på personbiler med motoreffekt opp til 67,5 kW (90 l.a.a) inkluderende Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Punktafgift på diesel Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Punkta på motoroljer for diesel og (eller) forgasser (injeksjon) motorer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Varsel på viner, fruktviner (unntatt for musserende viner (champagne), vindrikker fremstilt uten tilsetning av rektifisert etylalkohol laget av matråvarer, og (eller) alkoholisert drue eller annen urte og (eller) vindestillat og ( eller) fruktdestillat Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Punkta på øl med et standard (standardisert) innhold av volumfraksjonen av etylalkohol til 0,5 prosent, inkludert Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Punkta på alkoholprodukter med en volumfraksjon av ethylalkohol over 9-prosent (med unntak av øl, vin, fruktviner, musserende viner (champagner), vindrikker fremstilt uten tilsetning av rektifisert etylalkohol fremstilt av matråvarer og (eller) alkoholisert drue eller annen fruktmose og (eller) vindestillat og (eller) fruktdestillat) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Punkta på alkoholprodukter med en volumfraksjon av etylalkohol med opptil 9-prosent inkludert (unntatt øl, drikkevarer laget på basis av øl, vin, fruktviner, musserende viner (champagner), cider, poire, mead, vindrikker uten tilsetning av rettet etyl alkohol produsert av matråvarer, og (eller) alkoholisert drue eller annen fruktmose, og (eller) vindestillat og (eller) fruktdestillat) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Punktafgift på destillater: vin, drue, frukt, brandy, calvados, whisky Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Punkta på etanol fra råvarer uten råvarer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Punkta på cider, poiret, mead Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Punkts på personbiler med motoreffekt over 67,5 kW (90 hk) og opptil 112,5 kW (150 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Punkta på motorsykler med motorkraft over 112,5 kW (150 hk) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Punkta på musserende viner (champagne) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Aksjekonto på øl med et standard (standardisert) innhold av volumfraksjonen av etylalkohol over 0,5 prosent og opptil 8,6 prosent inklusive ølbaserte drikkevarer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Aksjene på øl med et standard (standardisert) innhold av volumfraksjonen av etylalkohol over 8,6-prosent Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Punkta på sigarer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Punkta på sigariller (sigarer), bidis, kretek Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Punkta på sigaretter, sigaretter Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Punkta på mellomdestillater Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Punkta på elektroniske nikotinleveringssystemer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Punkttak på væske for elektroniske nikotinleveringssystemer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Punkta på tobakk (tobakksprodukter) beregnet til forbruk ved oppvarming Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Punkts på personbiler med motoreffekt over 112,5 kW (150 hk) og opptil 147kW (200 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Punkts på personbiler med motorkraft over 147kW (200 hk) og opptil 220 kW (300 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Punkts på personbiler med motoreffekt over 220 kW (300 hk) og opptil 294 kW (400 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Punkts på personbiler med motoreffekt over 294 kW (400 hk) og opptil 367 kW (500 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Punkts på personbiler med motoreffekt over 367 kW (500 hk) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Toll 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Midler fra salg av konfiskerte varer i form av salg av varelager av den spesifiserte eiendommen Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Fond og bøter 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Midler fra salg av varer som er pålagt av tollmyndighetene, i beløpet beregnet på dagen for frihetsberøvelse av disse varene, importerer toll og skatter som skulle betales ved deponering av de fangeholdige varene under tollprosedyren for utgivelse til husholdningsbruk Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Fond og bøter 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Bøter, med unntak av bøter for brudd på valutalovgivningen i Russland, og handlinger av valutareguleringsorganer utnevnt av tollmyndigheter, og bøter for overtredelse av lovgivningen i Den Russiske Federasjon om grunnleggende grunnlaget for Russlands forfatningsmessige system, om Russlands statsforsamling, om offentlig tjeneste i Russland, om valg og folkeavstemningen i Russland på kommisjonen for menneskerettigheter i Russland Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Fond og bøter 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Bøter for overtredelse av Russlands valutaregulering og handlinger av valutaregulerende myndigheter, utpekt av tollmyndighetene Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Fond og bøter 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Bøter for overtredelse av lovgivningen i Den Russiske Federasjon om grunnleggende grunnlaget for det russiske føderasjonens konstitusjonelle system, om den russiske føderasjonens statsmakt, om Russlands statsforsamling, om valg og folkeavstemninger i Russland, på kommissæren for menneskerettigheter i Russland Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Fond og bøter 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Fond mottatt fra anvendelse av tiltak av sivile og administrative ansvar Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Fond og bøter 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Fond mottatt som følge av anvendelse av straffesviktstiltak i saker som er startet av tollmyndighetene Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Fond og bøter 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Andre typer betalinger belastet tollmyndigheter
65 Andre inntekter fra gjengivelse av betalte tjenester av mottakere av midler og kompensasjon av utgifter Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Andre ikke-skatteinntekter Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Forskuddsbetaling for fremtidige toll- og andre betalinger Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Sikre oppfyllelse av plikt til å betale toll, skatter, spesielle, antidumping, utligningstoll, med unntak av slik sikkerhet utført av et kontant innskudd Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9080
69 Monetære innskudd gjort som sikkerhet for utførelsen av plikt til å betale toll, skatter, spesielle, antidumping, utligningstoll Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Sikre utførelsen av plikter til en juridisk enhet som utfører aktiviteter innen tollvesenet som tollrepresentant Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Sikre oppfyllelsen av plikter for en juridisk enhet som utfører aktiviteter innen toll som tollskip Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Sikre utførelsen av plikter for en juridisk enhet som utfører aktiviteter innen toll som eier av et midlertidig lagringslager Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Sikre utførelsen av plikter til en juridisk enhet som utfører aktiviteter innen toll som eier av et tolllager Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Sikre oppfyllelse av plikter for en juridisk enhet som utfører aktiviteter innen toll som eier av en avgiftsfri butikk Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Sikre ytelse av oppgaver fra en autorisert økonomisk aktør Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Sikre utførelsen av plikter for en juridisk enhet som utfører aktiviteter innen toll som eier av et fritt lager Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Sikre oppfyllelsen av plikter for en juridisk enhet som utfører aktiviteter innen tollvesenet som tollrepresentant og tollskip Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Sikre oppfyllelsen av plikter for en juridisk enhet som utfører oppgaver innen tollvesenet som tollrepresentant, og sørge for at en autorisert økonomisk aktør oppfyller oppgaver Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Sikre oppfyllelse av plikter for en juridisk enhet som utfører aktiviteter innen tollvesenet som tollskip, og sørge for at en autorisert økonomisk aktør oppfyller oppgaver Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Sikre oppfyllelse av plikter for en juridisk enhet som utfører oppgaver innen tollvesenet som tollrepresentant og tollskip, og sikrer utførelsen av plikter til en autorisert økonomisk aktør Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Monetære innskudd gjøres for sikkerhet for organisasjonens forpliktelser til å bruke anskaffe aksesskortsstempler som organisasjonens forpliktelse ikke er oppfylt Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Fond betalt av importører til tollmyndigheter for utstedelse av punktafgiftene Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Utnyttelsesgebyr betalt for hjulet transport (chassis) og tilhengere til dem importert til Russland, med unntak av hjulkjøretøyer (chassis) og tilhengere for dem importert fra Republikken Hviterusslands territorium Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Gjenvinningsavgift betalt for kjøretøyer med hjul (chassis) og tilhenger for dem importert til Russland fra territoriet til Hviterussland Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Statlig avgift for vedtak av foreløpige vedtak om klassifisering av varer i henhold til den eneste varenomenklaturen for den utenlandske økonomiske aktiviteten til EAEU Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Bruksavgift betalt for selvdrevne biler og tilhengere for dem importert til Russland, med unntak av selvdrevne biler og tilhengere for dem importert fra Republikken Hviterusslands territorium Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Bruksavgift betalt for selvgående kjøretøy og tilhengere importert til Russland fra territoriet til Hviterussland Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Andre typer betalinger belastet av tollmyndighetene 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Straff for sen betaling av toll for tolloperasjoner (for fortolling av varer, for tolldeklarasjon av varerfor tolloperasjoner) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Straff for sen betaling av toll for toll eskorte Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Straff for sen betaling av importavgifter (andre avgifter, avgifter og avgifter som har tilsvarende effekt), plikt til å betale som oppsto fra 1 September 2010 Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Straff for sen betaling av importavgifter, plikt til å betale som oppsto før 1 september 2010 år Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Straff for sen betaling av en spesialavgift fastsatt i samsvar med protokollen om anvendelse av særskilte beskyttelses-, antidumping- og utligningsforanstaltninger i forhold til tredjelande (Vedlegg nr. 8 til traktaten om Eurasian Economic Union of 29 i mai 2014) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Straff for forsinket betaling av antidumpingtolden fastsatt i samsvar med protokollen om anvendelse av særskilte beskyttelses-, antidumping- og utligningsforanstaltninger i forhold til tredjelande (Vedlegg nr. 8 til traktaten om Eurasian Economic Union of 29 i mai 2014) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Straff for sen betaling av erstatningsavgift fastsatt i samsvar med protokollen om anvendelse av særskilte beskyttelses-, antidumping- og kompensasjonsforanstaltninger mot tredjelande (Vedlegg nr. 8 til traktaten om Eurasian Economic Union of 29 i mai 2014) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Straff for sen betaling av merverdiavgift Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Straff for sen betaling av toll og skatter med ensartet sats for varer til personlig bruk Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Straff for sen betaling av total tollbetaling for varer til personlig bruk Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Straff for sen betaling av tollavgift for lagring Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Straff for sen betaling av en spesialavgift opprettet i samsvar med lovgivningen i Russland Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Straff for sen betaling av antidumpingtolden fastsatt i samsvar med lovgivningen i Russland Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Straff for sen betaling av kompensasjonsavgift fastsatt i samsvar med lovgivningen i Russland Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Straff for sen betaling av midlertidig spesialavgift Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Straff for sen betaling av forskudds-antidumpingtoll Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Straff for sen betaling av den foreløpige kompensasjonsavgiften Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Straff for sen betaling av spesialavgift betalt på den måten som er foreskrevet for innsamling av tilsvarende foreløpige typer gebyrer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Straff for sen betaling av antidumpingtold betalt i samsvar med prosedyren fastsatt for innsamling av tilsvarende midlertidige avgifter Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Straff for sen betaling av kompensasjonsavgift, betalt på den måten som er foreskrevet for innsamling av de tilsvarende foreløpige typer gebyrer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Straff for sen betaling av eksporttoll på råolje eksportert utenfor EAEUs tollområde Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Straff for sen betaling av eksporttoll på råolje, med unntak av olje eksportert utenfor EAEUs tollområde Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Straff for sen betaling av eksporttoll på naturgass Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Straff for sen betaling av eksporttoll på varer avledet av olje Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Straff for sen betaling av eksporttoll på varer for hvilke det ikke foreligger særskilt kode for typen eksporttoll Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Straff for sen betaling av eksporttoll på råolje, eksportert fra Russlands territorium gjennom Republikken Hviterusslands territorium ved rørledningstransport, i henhold til særskilte avtaler Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Straff for sen betaling av aksess på etylalkohol fra matråvarer (med unntak av destillater av vin, drue, frukt, brandy, calvados, whisky) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Straff for sen betaling av punktafgift på alkoholholdige produkter Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Straff for sen betaling av punktafgift på tobakksrør, røyking, tygging, suging, snuffing, hookah (med unntak av tobakk, brukt som råmateriale for produksjon av tobakksprodukter) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Straff for sen betaling av punktafgift på bensinbil Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Straff for sen betaling av punktafgift på bensin med direkte kjøring Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Straff for sen betaling av punktafgift på personbiler med motoreffekt opp til 67,5 kW (90 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Straff for sen betaling av punktafgift på diesel Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Straff for sen betaling av punktafgift på motoroljer for diesel og (eller) forgasser (injeksjon) motorer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Straff for sen betaling av avgiftsskatt på viner, fruktviner (unntatt for musserende viner (champagner), vindrikker fremstilt uten tilsetning av rektifisert etylalkohol laget av matråvarer, og (eller) alkoholisert drue eller annen fruktgress og (eller) vin destillat og / eller fruktdestillat Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Straff for sen betaling av punktafgift på øl med et standard (standardisert) innhold av volumfraksjonen av etylalkohol til 0,5 prosent, inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Straff for sen betaling av punktafgift på alkoholprodukter med en volumfraksjon av etylalkohol over 9-prosent (med unntak av øl, vin, fruktviner, musserende viner (champagner), vindrikker fremstilt uten tilsetning av rettet etylalkohol fremstilt av matråvarer, og ) alkoholisert drue eller annen fruktwort, og (eller) vindestillat og (eller) fruktdestillat) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Straffer for sen betaling av avgiftsskatt på alkoholprodukter med en volumfraksjon av ethylalkohol opp til 9 prosent inklusive (med unntak av øl, drikkevarer laget på basis av øl, vin, fruktviner, musserende viner, champinjer, cider, poiret, mead, vindrikk uten tilsetning av rektifisert etylalkohol fremstilt av matråmaterialer, og (eller) alkoholisert drue eller annen fruktmos, og (eller) vindestillat og (eller) fruktdestillat) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Straff for sen betaling av punktafgift på vin, drue, frukt, brandy, calvados, whisky destillat Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Straff for sen betaling av punktafgift på etylalkohol fra råvarer uten råvarer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Straff for sen betaling av aksess på cider, poire, mead Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Straff for sen betaling av forbruksskatt på personbiler med motoreffekt over 67,5 kW (90 hk) og opptil 112,5 kW (150 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Straff for sen betaling av aksess på motorsykler med motorstrøm over 112,5 kW (150 hk) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Straff for sen betaling av aksess på musserende viner (champagne) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Straff for sen betaling av aksessskatt på øl med standard (standardisert) innhold av volumfraksjonen av etylalkohol over 0,5 prosent og opptil 8,6 prosent inklusive ølbaserte drikker Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Straff for sen betaling av punktafgift på øl med et standard (standardisert) innhold av volumfraksjonen av etylalkohol over 8,6 prosent Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Straff for sen betaling av aksess på sigarer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Straff for sen betaling av aksess på sigaretter (sigaretter), bidi, kretek Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Straff for sen betaling av punktafgift på sigaretter, sigaretter Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Straff for sen betaling av aksess på mellomdestillater Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Straff for sen betaling av punktafgift på elektroniske nikotinleveringssystemer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Straff for sen betaling av punktafgift på væsker for elektroniske nikotinleveringssystemer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Straff for sen betaling av avgiftsskatt på tobakk (tobakksprodukter), beregnet til forbruk ved oppvarming Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Straff for sen betaling av forbruksskatt på personbiler med motoreffekt over 112,5 kW (150 hk) og opptil 147 kW (200 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Straff for sen betaling av forbruksskatt på personbiler med motorkraft over 147kW (200 hk) og opptil 220 kW (300 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Straff for sen betaling av forbruksskatt på personbiler med motoreffekt over 220 kW (300 hk) og opptil 294 kW (400 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Straff for sen betaling av forbruksskatt på personbiler med motoreffekt over 294 kW (400 hk) og opptil 367 kW (500 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Straff for sen betaling av punktafgift på personbiler med motorkraft over 367 kW (500 hk) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Straff for sen betaling av bruksavgift betalt for kjøretøyer med hjul (chassis) og tilhenger for dem importert til Russland, med unntak av kjøretøyer (chassis) og tilhengere for dem importert fra Republikken Hviterusslands territorium Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Straff for sen betaling av bruksavgift betalt for kjøretøyer med hjul (chassis) og tilhengere for dem importert til Russland fra territoriet til Hviterussland Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland straffer 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Interesse for utsatt betaling av importavgifter, plikt til å betale som oppsto fra 1 September 2010 Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Interesse for utsatt betaling av import toll, plikt til å betale som oppsto før 1 september 2010 år Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Renter som om utsatt betaling av en spesialavgift, Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 etablert i samsvar med protokollen om anvendelse av særskilte beskyttelses-, antidumping- og utligningsforanstaltninger i forhold til tredjelande (vedlegg nr. 8 til traktaten om Eurasian Economic Union of 29 i mai 2014 av året) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling
152 Renter som om utsatt betaling av antidumpingtold fastsatt i samsvar med protokollen om anvendelse av særlige beskyttelses-, antidumping- og utligningsforanstaltninger i forhold til tredjelande (Vedlegg nr. 8 til traktaten om Eurasian Economic Union of 29 i mai 2014 av året) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Renter som om utsatt betaling av kompensasjonsavgift fastsatt i samsvar med protokollen om anvendelse av særlige beskyttelses-, antidumping- og utligningsforanstaltninger i forhold til tredjelande (Vedlegg nr. 8 til traktaten om Eurasian Economic Union of 29 i mai 2014 av året) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Renter som om utsatt betaling av eksporttoll på råolje eksportert utenfor EAEUs tollområde Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Renter som om utsatt betaling av eksporttoll på råolje, med unntak av olje eksportert utenfor EAEUs tollområde Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Renter som om utsatt betaling av eksporttoll på naturgass ble gitt Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Renter som om utsatt betaling av eksporttoll på varer avledet av olje Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Renter som om utsatt betaling av eksporttoll på varer for hvilke det ikke er oppgitt en egen kode for eksporttollens type Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Interesse er som å gi utsettelse av betaling av eksporttoll på råolje eksportert fra Russlands territorium gjennom Republikken Hviterusslands territorium ved rørledningstransport, i henhold til særskilte avtaler Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Renter for utsatt betaling av punktafgift på etylalkohol fra næringsmiddelråvarer (unntatt vin, drue, frukt, brandy, calvados, whisky destillater) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Renter for utsatt betaling av punktafgift på alkoholholdige produkter Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Interesse for utsatt betaling av punktafgift på tobakksrør, røyking, tygging, suging, snuffing, hookah (med unntak av tobakk, brukt som råmateriale for produksjon av tobakksprodukter) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Renter for utsatt betaling av avgiftsskatt på bensin Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Renter for utsatt betaling av punktafgiftssats på bensin Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Interesse for utsatt skatt på personbiler med motoreffekt opp til 67,5 kW (90 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Renter for utsatt betaling av punktafgift på diesel Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Renter for utsatt betaling av punktafgift på motoroljer for diesel og (eller) forgasser (injeksjon) motorer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Renter for utsatt skatt på viner, fruktviner (unntatt for musserende viner), vindrikker fremstilt uten tilsetning av rektifisert etylalkohol fremstilt av matråvarer og (eller) alkoholisert drue eller annen fruktmose og (eller) vin destillat og / eller fruktdestillat Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Interesse for utsatt betaling av aksess på øl med et standard (standardisert) innhold av volumfraksjonen av etylalkohol til 0,5 prosent, inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Renter for utsatt betaling av punktafgift på alkoholprodukter med en volumfraksjon av etylalkohol over 9-prosent (med unntak av øl, vin, fruktviner, musserende viner (champagner), vindrikker fremstilt uten tilsetning av rettet etylalkohol fremstilt av matråvarer, og ) alkoholisert drue eller annen fruktwort, og (eller) vindestillat og (eller) fruktdestillat) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Renter for utsatt betaling av punktafgift på alkoholprodukter med en volumfraksjon av etylalkohol opp til 9 prosent inklusive (med unntak av øl, drikkevarer laget på basis av øl, vin, fruktviner, musserende viner, champinjer, cider, poiret, mead, vindrikk uten tilsetning av rektifisert etylalkohol fremstilt av matråmaterialer, og (eller) alkoholisert drue eller annen fruktmos, og (eller) vindestillat og (eller) fruktdestillat) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Interesse for utsatt punktafgift på vin, drue, frukt, brandy, calvados, whisky destillat Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Renter for utsatt betaling av punktafgift på etylalkohol fra råvarer uten råvarer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Interesse for utsatt betaling av punktafgift på cider, poire, mead Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Interesse for utsatt skatt på personbiler med motorkraft over 67,5 kW (90 hk) og opptil 112,5 kW (150 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Interesse for utsatt betaling av punktafgift på motorsykler med motorkraft over 112,5 kW (150 hk) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Interesse for utsatt skatt på musserende viner (champagne) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Interesse for å forsinke betalingen av aksess på øl med et standard (standardisert) innhold av volumfraksjonen av etylalkohol over 0,5 prosent og opp til 8,6 prosent inklusive ølbaserte drikker Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Interesse for å forsinke betalingen av punktafgift på øl med et standard (standardisert) innhold av volumfraksjonen av etylalkohol over 8,6 prosent Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Interesse for utsatt skatt på cigarer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Interesse for utsatt skatt på sigariller (sigarer), bidis, kretek Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Interesse for utsatt punktafgift på sigaretter, sigaretter Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Renter på utsatt punktafgift på mellomdestillater Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Renter for utsatt betaling av punktafgift på elektroniske nikotinleveringssystemer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Renter for utsatt betaling av punktafgift på væsker for elektroniske nikotinleveringssystemer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Renter for utsatt betaling av punktafgift på tobakk (tobakksprodukter), beregnet til forbruk ved oppvarming Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Interesse for utsatt skatt på personbiler med motorkraft over 112,5 kW (150 hk) og opptil 147 kW (200 hk), inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Interesse for utsatt betaling av punktafgift på personbiler med motorkraft over 147 kW (200 hk) og opptil 220 kW (300 hk), inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Interesse for utsatt skatt på personbiler med motorkraft over 220 kW (300 hk) og opptil 294 kW (400 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Interesse for utsatt skatt på personbiler med motorkraft over 294 kW (400 hk) og opptil 367 kW (500 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Interesse for utsatt skatt på personbiler med motorkraft over 367 kW (500 hk) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Renter for utsatt betaling av merverdiavgift Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Renter for utsatt betaling 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Rente på avdragsbetaling av importavgifter, plikt til å betale som oppsto fra 1 September 2010 Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Rente på avdragsbetaling av importavgifter, plikt til å betale som oppsto før 1 september 2010 år Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Renter på avdragsbetaling av aksjer på etylalkohol fra råvarer til matvarer (med unntak av destillater vin, drue, frukt, brandy, calvados, whisky) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Renter på avdragsbetaling av punktafgift på alkoholholdige produkter Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Rente på avdragsbetaling av avgiftsskatt på tobakksrør, røyking, tygging, suging, snuffing, hookah (med unntak av tobakk, brukt som råmateriale for produksjon av tobakksprodukter) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Rente på avdragsbetaling av avgiftsskatt på bensin Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Renter på avdragsbetaling av avgiftsskatt på bensin Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Rente på avdrag av punktafgift på personbiler med motoreffekt opp til 67,5 kW (90 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Rente på avdragsbetaling av punktafgift på diesel Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Rente på avdragsbetaling av motoroljer for diesel og (eller) forgasser (injeksjon) motorer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Renter på avdrag for avgiftsbelastning på viner, fruktviner (unntatt for musserende viner (champagner), vindrikker uten tilsetning av rettet etylalkohol laget av matråvarer og (eller) alkoholisert drue eller annen fruktmose, og (eller) vin destillat og / eller fruktdestillat Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Rente på avdragsbetaling av aksessskatt på øl med et standard (standardisert) innhold av volumfraksjonen av etylalkohol til 0,5 prosent, inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Rente på avdragsbetaling av avgiftsskatt på alkoholprodukter med en volumfraksjon av etylalkohol over 9-prosent (med unntak av øl, vin, fruktviner, musserende viner (champagner), vindrikker uten tilsetning av rettet etylalkohol fremstilt av matråvarer, og ) alkoholisert drue eller annen fruktwort, og (eller) vindestillat og (eller) fruktdestillat) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Rente på avdragsbetaling av avgiftsskatt på alkoholprodukter med en volumfraksjon av etylalkohol opp til 9 prosent inklusive (med unntak av øl, drikkevarer laget på basis av øl, vin, fruktviner, musserende viner, champinjer, cider, poiret, mead, vindrikk uten tilsetning av rektifisert etylalkohol fremstilt av matråmaterialer, og (eller) alkoholisert drue eller annen fruktmos, og (eller) vindestillat og (eller) fruktdestillat) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Rente på avdragsbetaling av aksess på destillater Vin, drue, frukt, brandy, calvados, whisky Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Rente på avdragsbetaling av punktafgift på etylalkohol fra råvarer uten råvarer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Rente på avdragsbetaling av punktafgift på cider, poire, mead Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Rente på avgiftssats på personbiler med motoreffekt over 67,5 kW (90 hk) og opptil 112,5 kW (150 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Rente på avdrag på punktafgifter på motorsykler med motorkraft over 112,5 kW (150 hk) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Renter på avdragsbetaling av aksess på musserende viner (champagne) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Renter på avdragsbetaling av aksessskatt på øl med standard (standardisert) innhold av volumfraksjonen av etylalkohol over 0,5 prosent og opptil 8,6 prosent inklusive ølbaserte drikker Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Renter på avdragsbetaling av aksjer på øl med et standard (standardisert) innhold av volumfraksjonen av etylalkohol over 8,6 prosent Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Rente på avdragsbetaling av avgiftsskatt på sigarer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Rente på avdragsbetaling av avgiftsskatt på sigariller (sigarer), bidi, kretek Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Renter på avdrag for avgiftsskatt på sigaretter, sigaretter Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Renter på avdragsbetaling av avgiftsskatt på mellomdestillater Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Rente på avdragsbetaling av punktafgift på elektroniske nikotinleveringssystemer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Renter på avdrag for avgiftsbelastning på elektroniske nikotinleveringssystemer Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Rente på avdragsbetaling av avgiftsskatt på tobakk (tobakksprodukter), beregnet til forbruk ved oppvarming Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Rente på avdrag av avgifter på personbiler med motorkraft over 112,5 kW (150 hk) og opptil 147 kW (200 hk), inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Rente på avdrag av avgifter på personbiler med motorkraft over 147 kW (200 hk) og opptil 220 kW (300 hk), inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Rente på avgiftssats på personbiler med motoreffekt over 220 kW (300 hk) og opptil 294 kW (400 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Rente på avgiftssats på personbiler med motoreffekt over 294 kW (400 hk) og opptil 367 kW (500 hk) inklusive Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Rente på avdrag på punktafgift på personbiler med motoreffekt over 367 kW (500 hk) Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Renter for levering av avdragsbetaling av merverdiavgift Betalinger, hvis betaling er fastsatt i lovgivningen i Russland Rente på avdragsbetaling 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 til 20 (228)


Fra 1.01.2020 er følgende BSC-er ekskludert fra budsjettklassifiseringen av budsjettinntekter:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 “Andre mottak fra økonomiske bøter (bøter) og andre erstatningsbeløp som er kreditert det føderale budsjettet”;
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 "Renter betalt i tilfelle brudd på vilkårene for overføring av eksporttollsbeløpet";
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 “Midler fra disponering og salg av konfiskert og annen eiendom ble til inntekten til den russiske føderasjonen, med unntak av midler fra salg av konfiskert eiendom mottatt som følge av korrupsjonsovertredelser (angående salg av varelager av den spesifiserte eiendommen) (andre midler fra disponering og salg av konfiskert og annen eiendom ble til inntekten til den russiske føderasjonen);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 “Kontantinnsamling (bøter) for administrative lovbrudd innen skatter og avgifter fastsatt av den russiske føderasjonens kode for administrative lovbrudd ”;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 “Innkreving av penger (bøter) for brudd på handlinger som utgjør retten til Den Eurasiske økonomiske unionen, lovgivningen i Den Russiske Føderasjon om toll”;
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 “Innkreving av penger (bøter) for brudd på Russlands føderasjonslovgivning og handlinger fra valutareguleringsorganer, samt lovgivningen fra Den Russiske Føderasjon innen eksportkontroll”;
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 “Innkreving av penger (bøter) for brudd på lovgivningen i Den Russiske Føderasjon om grunnlaget for det konstitusjonelle systemet i Den Russiske Føderasjon, om statsmakten i Den Russiske Føderasjon, om den offentlige tjenesten i Den Russiske Føderasjon, om valg og folkeavstemninger fra Den Russiske Føderasjon, om Kommisjonæren for menneskerettigheter i Russland ”;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 “kontantstraff (bøter) for brudd på lovgivningen i Den Russiske Føderasjon for å motvirke legalisering (hvitvasking) av utbytte fra kriminalitet og finansiering av terrorisme, ved omløp av narkotiske og psykotropiske stoffer”;
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 “Innkreving (bøter) og andre beløp som kan gjenvinnes fra personer som er skyldige i å begå forbrytelser og som erstatning for skade på eiendom som er kreditert det føderale budsjettet”;
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 “Penger (bøter) for brudd på skoglovgivningen på skog tomter som er i føderalt eierskap”;
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 “Innkreving av penger (bøter) for brudd på loven om statlig kontroll over gjennomføringen av internasjonal veitransport”;
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 “Penger (bøter) for administrative lovbrudd som krenker helsa, gitt av den russiske føderasjons koden for administrative lovbrudd”.   

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...