MENY

Kontroller riktigheten av å bestemme tollverdien av varer ved hjelp av 1 metode

 1. Når du sjekker om fyllingen er korrekt TPA (i tilfeller der den er fullført) kontrollerer autoriserte tjenestemenn at følgende informasjon som er angitt i TPA, er i samsvar med informasjonen i de innsendte dokumentene:
  • om navn (etternavn, navn, patronym (hvis noen), bostedsadresse (for enkeltpersoner) til selgeren og kjøperen, samt adressen til deres beliggenhet - informasjon i fakturaen (fakturaen) til selgeren;
  • om nummer og dato for fakturaen (fakturaen) i TPA - informasjon spesifisert i fakturaen (fakturaen) og DT;
  • nummer og dato for utenrikshandelsavtalen (kontrakt), samt antall og dato for eksisterende søknader, tillegg og endringer i den i TPA - informasjon spesifisert i denne avtalen, vedlegg og endringer til den, samt i DT;
  • på leveringsbetingelsene i TPA - leveringsbetingelsene i fakturaen (faktura), utenrikshandelskontrakt;
  • på verdien av prisen som faktisk er betalt eller skal betales i TPA - verdien angitt i fakturaen (fakturaen) og DT;
  • om valutakursen i DTS - valutakursen angitt i DT;
  • på mengden av tilleggsgebyrer og (eller) fradrag som er fastsatt i avtalen, i TPA - informasjonen i fakturaer (fakturaer) og andre dokumenter;
  • om informasjon om personen som utarbeidet DTS - informasjonen spesifisert i DT.
 2. Ved kontroll av korrektheten av valget av erklæreren (tollrepresentant) for metoden for å bestemme tollverdien av varer, utfører autoriserte tjenestemenn følgende handlinger:
  1. klargjøre transaksjonens art og den deklarerte tollprosedyren;
  2. fastslå at det er salg av varer for eksport til tollområdet EAEC og transaksjonen er en utenrikshandel med salg og kjøp.
   Dokumentasjonsbevis for eksistensen av salg av varer for eksport til tollområdet til EAEU er salgskontrakter for utenrikshandel (betalte forsyningskontrakter), kommersielle, bank (betaling) og andre dokumenter. I mangel av salg av varer for eksport til tollområdet til EAEU (for eksempel gratis levering, byttehandel) tollverdi ikke kan bestemmes i samsvar med artikkel 4 og 5 i avtalen;
  3. sjekk og sørg for at følgende betingelser for å godta transaksjonsverdien som tollverdi er oppfylt:
   • a) det er ingen begrensninger i kjøpers rett til å bruke og disponere over varer (for eksempel begrensninger i retten til å videreselge varer), bortsett fra begrensninger som:
    • etablert ved en felles beslutning av organene i EAEU;
    • begrense den geografiske regionen der varer kan selges videre;
    • påvirker ikke varekostnaden vesentlig.
     Hvis det er slike begrensninger, kan ikke tollverdien bestemmes i samsvar med artikkel 4 og 5 i avtalen;
   • b) salg av varer eller deres pris ikke avhenger av noen betingelser eller forpliktelser, hvis innvirkning på vareprisen ikke kan kvantifiseres (for eksempel: å kjøpe en vare med ett navn som er høy etterspørsel bare på betingelse av å kjøpe en annen vare med lavt etterspørselsnivå; deltakelse i transaksjonen til tredjeparter som ikke er fastsatt av en utenlandsk økonomisk transaksjon som påløper kostnader forbundet med anskaffelse, lagring, dannelse av varer, refunderes av kjøperen; prisen som faktisk er betalt eller skal betales for Produktet, redusert ved å øke kostnaden for tjenester levert av arbeidskontrakten);
   • c) ingen del av inntekten eller inntektene fra etterfølgende salg av varer, avhending på annen måte eller bruk av varer av kjøperen vil ikke direkte eller indirekte skyldes selgeren, med mindre det kan pålegges tilleggskostnader i samsvar med artikkel 5 av avtalen.
    Hvis TPA indikerer eksistensen i en utenrikshandelsavtale og (eller) i andre dokumenter betingelser for hvilken del av inntekten som mottas som følge av påfølgende salg av varer, skal avhending av varer på en annen måte eller bruk av dem betales direkte eller indirekte til selgeren, autoriserte tjenestemenn er overbevist om at denne inntekten er kvantifisert, dokumentert og korrekt angitt i TPA;
   • d) kjøper og selger er sammenhengende personer og opplysningene fra deklaranten (tollrepresentanten) eller mottatt av tollmyndigheten på annen måte indikerer at forholdet mellom selger og kjøper ikke påvirket verdien av transaksjonen.
 3. Hvis vilkårene for å godta transaksjonsverdien som tollverdi er oppfylt, bekrefter autoriserte tjenestemenn at deklaranten (tollrepresentanten) bestemmer strukturen til den deklarerte tollverdien. Ved kontroll av korrektheten av beregningene utført av deklaranten (tollrepresentant), utfører autoriserte tjenestemenn følgende handlinger:
  1. sjekk riktigheten for å bestemme grunnlaget for beregning av tollverdien i TPA:
   • a) korrektheten av beregningene av prisen som faktisk er betalt eller skal betales, med tanke på rabatter (hvis de ble gitt), og muligheten til å ta dem i betraktning under tollvurderingen;
   • b) eksistensen av et kontraktsforhold mellom selger og kjøper av varer, som sørger for indirekte betalinger fra kjøperen til selgeren eller til selgeren til tredjeparter (for eksempel betalinger for reklame for å betale tilbake deler av varekostnadene) ;
   • c) korrektheten i anvendelsen av valutakursen og konverteringen til den russiske føderasjonens valuta av beløpet i utenlandsk valuta;
  2. sjekk nødvendigheten og riktigheten av tilleggsgebyrer til prisen som faktisk er betalt eller skal betales ved fastsettelse av tollverdien ved å fastslå følgende fakta:
   • a) om kjøperen er atskilt fra prisen som faktisk er betalt eller skal betales, godtgjørelse til mellommenn (agenter) og godtgjørelse til representanter som handler på vegne av og (eller) på vegne av selgeren (for eksempel godtgjørelse for organisering av godstransport),
   • b) om kjøperen, atskilt fra prisen som faktisk er betalt eller skal betales, har betalt emballasjekostnadene, som for tollformål anses som en helhet med de importerte varene;
   • c) om kjøperen betalte separat fra prisen som faktisk er betalt eller skal betales for pakkekostnadene, inkludert kostnaden for emballasje og emballasjearbeid;
   • d) om leveranser (direkte eller indirekte, gratis eller til redusert pris) er levert av kjøperen til selgeren av varene og tjenestene som er angitt i artikkel 2 nr. 1 nr. 5 i avtalen,
   • e) om selgeren direkte eller indirekte har rett til en del av inntekten (inntektene) mottatt som følge av det påfølgende salget, avhending på en annen måte eller bruk av importerte varer;
   • f) om kjøperen, separat fra prisen som faktisk er betalt eller skal betales, betalt (helt eller delvis) for transport (transport), lasting, lossing eller omlasting og andre operasjoner knyttet til deres transport (transport) av varer til stedet for ankomst til en enkelt toll på territoriet til EAEU;
   • g) om kjøperen betalte (helt eller delvis) for forsikring i forbindelse med internasjonal godstransport atskilt fra prisen som faktisk er betalt eller skal betales;
   • h) om den utenlandske økonomiske transaksjonen sørger for lisens og andre lignende betalinger for bruk av intellektuell eiendom (inkludert betalinger for patenter, varemerker, opphavsrett) som vedrører de verdsatte (importerte) varene og som kjøperen direkte eller indirekte har produsert eller må gjøre som betingelse salg av de estimerte varene, i beløpet som ikke er inkludert i prisen som faktisk er betalt eller skal betales for disse varene. Hvis det på grunnlag av resultatene av denne inspeksjonen blir avslørt at det er nødvendig å betale ekstra kostnader for prisen som faktisk er betalt eller skal betales, kontrollerer autoriserte tjenestemenn:
    • om deklaranten (tollrepresentanten) har tatt avgifter for å bestemme tollverdien i sin helhet;
    • om dataene som deklaranten (tollrepresentanten) brukte ved implementeringen av de spesifiserte avgiftene, er dokumentert og er kvantitative og pålitelige;
  3. Fradrag fra prisen som faktisk er betalt eller skal betales, og fastsatt i artikkel 5 i avtalen, erklært av deklaranten (tollrepresentant), godtas av tollmyndigheten i følgende tilfeller:
   • dersom fradragene som erklæres av deklaranten (tollrepresentant) er fastsatt i artikkel 2 nr. 5 i avtalen,
   • hvis de påståtte fradragene fra prisen som faktisk er betalt eller skal betales i utenrikshandelsavtalen og på fakturaen eller den separate kontoen;
   • hvis dataene som brukes av deklaranten (tollrepresentant) ved gjennomføringen av de angitte fradragene er dokumentert og er kvantitativt bestemt og pålitelige.
 4. Verifiseringen av korrektheten av dokumentasjonsbekreftelsen av deklarert tollverdi og alle dens komponenter av deklaranten (tollrepresentant) består i å vurdere tilstrekkeligheten og påliteligheten til dokumentene som er lagt inn av deklaranten (tollrepresentanten) og informasjonen som er inneholdt for formålet for å bestemme tollverdien.
  Når de kontrollerer dokumentasjonen for deklarert tollverdi og alle dens komponenter, kontrollerer autoriserte tjenestemenn dokumentene på grunnlag av hvilke deklarasjonen for varer og TPA er utfylt, samt følgende informasjon:
  • en liste over varer som angir det fulle navnet for hver av dem, informasjon om varemerker, merker, modeller, artikler, standarder og lignende tekniske og kommersielle egenskaper, produsentens navn, forbindelse med den faktiske avviket mellom mengden og kvaliteten på varene til vilkårene i transaksjonen;
  • betalingsbetingelser;
  • vilkår for levering av varer;
  • vilkår for å gi rabatter til prisen som faktisk er betalt eller skal betales, hvis rabatter gis. Autoriserte tjenestemenn, som en del av verifiseringen av dokumentasjon av den deklarerte tollverdien og alle dens komponenter, kontrollerer også fraværet av avvik og motsetninger mellom lignende informasjon i dokumenter som uttrykker transaksjonens innhold, samt kommersiell, transport, betaling (oppgjør) og andre dokumenter knyttet til en og samme vare.
   Hvis det er tegn ugyldighet dokumenter som er levert til støtte for deklarert informasjon i varedeklarasjonen og TPA, brukes ikke metoden for å bestemme tollverdien i samsvar med artikkel 4 i avtalen.
 5. Den siste fasen med å verifisere korrektheten av fastsettelsen av tollverdien, som tar sikte på at erklæreren (tollrepresentanten) overholder kravene fastsatt i EAEU -loven og lovgivningen i Den russiske føderasjonen om toll, er å verifisere riktigheten av erklæringen (tollrepresentant) fastsettelse av tollverdien ved bruk av RMS, inkludert ved å sammenligne deklarerte tollverdien av varer med informasjon tilgjengelig i tollmyndigheten om verdien av en transaksjon med identiske og (eller) lignende varer som selges og importert til tollområdet til EAEU, kostnadene ved salg på det innenlandske russiske markedet, samt informasjon om verdien av varer i henhold til offisielle kataloger og prislister (offentlige tilbud) (heretter - prisinformasjon).

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...