MENY
 1. Kontroll av toll, andre dokumenter og (eller) informasjon er en form for tollkontroll, som består i å kontrollere:
  1. tolldeklarasjon;
  2. andre tolldokumenter, med unntak av dokumenter utarbeidet av tollmyndigheter;
  3. dokumenter som bekrefter informasjonen som er deklarert i tolldeklarasjonen;
  4. andre dokumenter levert til tollmyndigheten i samsvar med denne kodeksen;
  5. informasjon deklarert i tolldeklarasjonen og (eller) i dokumentene som er oversendt tollmyndigheten;
  6. annen informasjon levert til tollmyndigheten eller mottatt av den i samsvar med denne kodeksen eller lovgivningen i medlemsstatene.
 2. Verifikasjon av toll og andre dokumenter og (eller) informasjon utføres for å verifisere nøyaktigheten av informasjon, korrekt fylling og (eller) registrering av dokumenter, overholdelse av vilkårene for bruk i henhold til tollprosedyren, overholdelse av begrensninger i bruk og (eller) avhending av varer i forbindelse med bruksfordeler for betaling av toll, avgifter, overholdelse av prosedyren og vilkår for bruk av varer som er etablert for visse varekategorier som ikke er underlagt plassering under tollprosedyrer i samsvar med denne kodeksen, samt for andre formål for å sikre overholdelse av internasjonale traktater og handlinger innen tollregulering og (eller) lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 3. Verifisering av toll, andre dokumenter og (eller) informasjon i forhold til tollerklæringen, dokumenter som bekrefter opplysningene som er deklarert i tolldeklarasjonen, informasjon som er deklarert i tolldeklarasjonen og (eller) som finnes i dokumentene som er oversendt tollmyndighetene, kan transporteres ut både før og etter frigivelse av varer.
 4. Hvis deklaranten har oppfylt vilkårene i artikkel 121 TC EAEU, der tollmyndigheten lager frigjøring av varer, verifisering av toll, andre dokumenter og (eller) informasjon, påbegynt før frigivelse av varer, fullføres etter frigivelse av varer.
 5. Lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering kan fastsette tilfeller av kontroll av toll, andre dokumenter og (eller) informasjon i forhold til tollerklæringen, dokumenter som bekrefter informasjonen som er deklarert i tolldeklarasjonen, informasjon som er deklarert i tolldeklarasjonen og (eller) inneholdt i informasjonen som ble levert av tollmyndighetene til myndighetene i dokumentene som startet etter frigivelse av varer, og prosedyren for å varsle personen om gjennomføringen av en slik form for tollkontroll.
 6. Verifisering av toll, andre dokumenter og (eller) informasjon utføres ved å analysere dokumentene og informasjonen som er angitt i avsnitt 1 i denne artikkelen, inkludert ved å sammenligne informasjonen i ett dokument med hverandre, samt med informasjon i andre dokumenter , i å inkludere i dokumenter som bekrefter informasjonen som er deklarert i tolldeklarasjonen, med informasjon hentet fra informasjonssystemer som brukes av tollmyndigheter, og (eller) informasjonssystemer for statlige organer (organisasjoner) i medlemsstatene innenfor rammen av informasjonssamhandling, fra andre kilder som er tilgjengelige for tollmyndighetenes disposisjon på tidspunktet for kontrollen, samt på andre måter i samsvar med internasjonale traktater og handlinger innen tollregulering og (eller) lovgivningen i medlemsstatene.
 7. Som en del av verifiseringen av toll, andre dokumenter og (eller) opplysninger har tollmyndigheten rett til å samle inn og анализ tilleggsinformasjon, inkludert å sende forespørsler til offentlige etater og andre organisasjoner.
 8. Verifisering av toll, andre dokumenter og (eller) opplysninger i forhold til tollerklæringen, dokumenter som bekrefter opplysningene som er deklarert i tollerklæringen, informasjon som er deklarert i tolldeklarasjonen og (eller) som finnes i dokumentene som er oversendt tollmyndighetene, startet før frigjøring av varer, utføres i samsvar med artikkel 325 i TC EAEC.
 9. Verifisering av toll, andre dokumenter og (eller) informasjon i forhold til tollerklæringen, dokumenter som bekrefter opplysningene som er deklarert i tollerklæringen, informasjon som er deklarert i tollerklæringen og (eller) i dokumentene som er oversendt tollmyndighetene, påbegynt etter frigjøring av varer, eller i andre tilfeller av anvendelse av denne formen for tollkontroll, utføres i samsvar med artikkel 326 i tollkodeksen til EAEU, med unntak av kontroll av toll, andre dokumenter og (eller) informasjon i saken gitt i avsnitt 10 i denne artikkelen.
 10. Bekreftelse av toll, andre dokumenter og (eller) informasjon om deklarasjonen for varer som sendes inn for varer, som ble frigitt i samsvar med artikkel 120 i tollkodeksen i EAEU, dokumenter som bekrefter informasjonen som er erklært i en slik erklæring , og informasjon som er erklært i den nevnte erklæringen om varer og (eller) som finnes i dokumentene som er oversendt tollmyndighetene, utføres på den måten som er bestemt av Kommisjonen.
 11. Ved påføring av tollkontroll, andre dokumenter og (eller) informasjon om en søknad om frigjøring av varer før du sender inn en deklarasjon for varer, sendes dokumenter sammen med en slik søknad i samsvar med artikkel 4 nr. 120 i tollloven EAEU, og informasjon som deklareres i den nevnte søknaden og (eller) i de innsendte dokumentene, blir ikke dokumentene bedt om før varene frigjøres.
 12. Når du kontrollerer tollverdien av varer, utføres kontroll av toll, andre dokumenter og (eller) informasjon under hensyntagen til spesifikasjonene i artikkel 313 i tollkodeksen til EAEU.
 13. Ved verifisering av varers opprinnelse utføres tollverifisering, andre dokumenter og (eller) informasjon under hensyntagen til spesifikasjonene i artikkel 314 i tollkodeksen til EAEU.

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...