MENY

Handlinger fra tjenestemenn i tollmyndighetene under tilleggskontroll

 1. Når tollmyndigheten tar en beslutning om å foreta en ekstra inspeksjon, anses kontrollen med varens tollverdi som ufullstendig på grunnlag av paragraf 12 i prosedyren for kontroll av varens tollverdi. Ytterligere handlinger utføres av autoriserte tjenestemenn ved tollmyndighetene på den måten, vilkårene og skjemaet i samsvar med vedtaket fra Tollunionens kommisjon av 20.09. 2010 № 376 "Om prosedyrene for å deklarere, kontrollere og justere tollverdien av varer." I samsvar med paragraf 2 i artikkel 69 i koden, hvis tilleggsinspeksjonen ikke kan fullføres innen fristene fastsatt i artikkel 196 i koden, utføres frigivelsen av varene med forbehold om at deklaranten stiller sikkerhet for tollbetaling toll og avgifter beregnet av tollmyndigheten i samsvar med artikkel 2 i kodeksen nr. 88.
 2. En tilleggssjekk består i å klargjøre ytterligere omstendigheter ved den aktuelle transaksjonen og vilkårene for salg av varer som forårsaker avvik mellom verdien av varens tollverdi og prisinformasjonen som er tilgjengelig i tollmyndigheten, samt innhente avklaringer angående de avslørte tegnene på unøyaktighet i deklarerte opplysningene om tollverdien av varer.
  Når de vurderer de ytterligere omstendighetene ved transaksjonen og vilkårene for salg av varer, finner autoriserte tjenestemenn ut følgende:
  • status og forhold til motparter i en utenlandsk handelstransaksjon: en mellommanns deltakelse i gjennomføringen av en utenlandsk handelstransaksjon, den organisatoriske og juridiske formen til kjøperen, er en av motpartene den eneste agenten, den eneste distributøren til en annen motpart eller den eneste brukeren under en kommersiell konsesjonsavtale;
  • betingelser for å organisere en bestemt utenrikshandeltransaksjon: en metode for å velge og bestille varer;
  • de kommersielle vilkårene for utenrikshandelstransaksjonen: mekanismen for dannelse av vareprisen, det kommersielle nivået for salg av varer, betalingsmåter og betalingsmåte for varene, hvilke typer rabatter kontrakten gir og vilkårene for deres levering;
  • vilkår for organisering av transport (transport) av varer: vilkår for levering av varer, tilgjengelighet for speditør, varerute og transportmåte, lagring av varer i transittlandet, utførelse av arbeid med lasting, lossing eller lasting av varer, tilstedeværelse eller fravær av forsikring;
  • beskrivelse og egenskaper for varer: tekniske, funksjonelle og kvalitetsegenskaper for varer, produksjonsmetoder og emballasje, markedsforhold for handel med denne typen varer;
  • betingelser for salg av varer på landenes territorium - medlemmer av Eurasian Economic Union: varer brukes til egen produksjon og (eller) forbruk eller til salgs, premiebeløpet til prisen.

I samsvar med paragraf 3 i artikkel 69 i koden, for ytterligere verifikasjon av deklarert informasjon om tollverdi av varer, har den autoriserte personen rett til å be om ytterligere dokumenter og informasjon fra deklaranten (tollrepresentant), i samsvar med vedlegg Nr. 3 til prosedyren for kontroll av tollverdien av varer, godkjent av vedtaket fra tollunionskommisjonen fra 20.09. 2010 nr. 376 "Om prosedyrene for å deklarere, kontrollere og justere tollverdien av varer" (heretter - prosedyren for å kontrollere tollverdien av varer), og forklaringer, hvis liste er angitt i beslutningen om å foreta en ekstra inspeksjon, hvis form er regulert av vedlegg nr. 2 til prosedyren for kontroll av tollkostnadene for varer.

Autoriserte tjenestemenn analyserer tilleggsdokumenter og informasjon mottatt fra deklaranten (tollrepresentant).

I samsvar med punkt 18 i prosedyren for kontroll av tollverdien av varer, som en del av en tilleggsverifisering av den deklarerte tollverdien av varer, har en autorisert tjenestemann rett til å samle inn og анализ tilleggsinformasjon om kostnadene for varer som er identiske eller lik varene som verdsettes, inkludert å sende forespørsler til offentlige etater og andre organisasjoner.

 1. I samsvar med punkt 14 i prosedyren for kontroll av tollverdien av varer, fastsettes en spesifikk liste over tilleggsforespurte dokumenter, informasjon og forklaringer av en tjenestemann, idet det tas hensyn til de avslørte tegnene på upålitelighet av den deklarerte informasjonen om tollverdien til varene som verdsettes, samt å ta hensyn til betingelsene og omstendighetene ved den aktuelle transaksjonen, fysiske egenskaper, kvalitet og omdømme i det importerte varemarkedet.
 2. Ved ytterligere kontroll av tollverdien av varer deklarert av deklaranten (tollrepresentant), utfører tollmyndighetens autoriserte tjenestemenn, avhengig av transaksjonens spesifikke vilkår, noen av følgende aktiviteter (punkt 18 i prosedyren for å kontrollere tollverdien av varer):
  1. analyse av prisinformasjon om produktet for å fastslå produktets faktiske pris på verdensmarkedet;
  2. identifisering av de viktigste prisfaktorene som er forbundet med varehandel, inkludert ved hjelp av informasjons- og telekommunikasjonsnettverket "Internett";
  3. be om prisinformasjon fra offisielle representasjoner og forhandlere;
  4. en forespørsel fra et handelsoppdrag og / eller konsulat i en fremmed stat (hvis bosatt er den utenlandske motparten til transaksjonen) som ligger på territoriet til den eurasiske økonomiske union (gjennom tollsamarbeidsavdelingen til Federal Customs Service of Russia) :
   • på bekreftelse på produksjon av importerte varer av selskapet - motpart / avsender / produsent;
   • prisinformasjon (prislister);
   • informasjon om navnet på den russiske organisasjonen, i henhold til kontrakter som varer importeres til Russland;
   • informasjon om grunnleggerne av den utenlandske motparten;
  5. en forespørsel fra tollvesenet i en fremmed stat (gjennom tollsamarbeidsavdelingen i Federal Customs Service of Russia) om levering av kopier av eksporttolldeklarasjoner, fakturaer og utenrikshandelsavtaler (kontrakter) sendt for tolldeklarasjon i en fremmed stat ;
  6. utføre tollundersøkelse i samsvar med kapittel 20 i kodeksen under tollkontroll.
 3. Handlingsrekkefølgen til den autoriserte personen i tollmyndigheten i tilfelle deklaranten (tollrepresentanten) unnlater å levere dokumentene som tollmyndigheten ber om, godkjennes av paragraf 21 i prosedyren for kontroll av varens tollverdi.
 4. Uoverensstemmelsen mellom tollverdien oppgitt av deklaranten (tollrepresentant) og prisinformasjonen som er tilgjengelig i tollmyndigheten, er ikke et grunnlag for at tollmyndigheten kan ta et vedtak om å justere tollverdien av varer uten å klargjøre årsakene til en slik avvik. på den måten forskriften foreskriver. Grunnlaget for tollmyndighetenes vedtak av en beslutning om justering av tollverdien av varer er manglende overholdelse av kravene og vilkårene for anvendelse av metoder for å bestemme tollverdien av varer, samt vilkårene for dokumentasjonsbekreftelse, kvantitativ sikkerhet og pålitelighet av informasjon, gitt av avtalen.

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Russland og Usbekistan vil utvikle transport av landbruksprodukter.
19:20 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fra 1. februar 2022 vil Vladivostok Postal Customs Post til Vladivostok Customs bli overført til Central Postal Customs og omdøpt til Vladivostok Postal Customs Post til Central Postal Customs.
18:53 27-01-2022 Flere detaljer ...
OTEKO Group of Companies oppsummerte resultatene for 2021. Omlastningsvolumet ved konsernets terminaler i havnen i Taman økte fra 17,2 til 31,3 millioner tonn (+82%).
18:44 27-01-2022 Flere detaljer ...
Nesten halvparten av eksporten, 49,5 %, var matvarer og landbruksråvarer.
19:24 26-01-2022 Flere detaljer ...