MENY

Innhenting av forklaringer er en form for tollkontroll, som består i å innhente informasjon fra tollmyndighetene som er relevante for gjennomføring av tollkontroll fra transportører, deklaranter og andre personer som har slik informasjon.

Forklaringer utarbeides ved å lage et tolldokument, hvis form fastsettes av Kommisjonen. Hvis det er nødvendig å ringe en person for å få forklaringer, utarbeider tollmyndigheten en melding som blir levert eller sendt til den som er oppringt