TLX

Søk ordliste emner (regelmessige uttrykk tillatt)

ordliste

Term Definisjon
TLX
Elektronisk frigjøring av last Service. Denne tjenesten kalles "Telex" eller "Express" -utgivelse og lar deg frigjøre last på destinasjonen etter å ha bekreftet mottakerens identitet som mottaker, forutsatt at alle 3 er originale B / L ble levert til mottakeren
Visninger - 5252
Den eksterne formen for 1-DAC "Informasjon om aktiviteter for kollektive overnattingsfasiliteter", godkjent av Order of the Federal State Statistics Service of 22.07.2019 No. 418, med mulighet for å laste ned elektroniske innleveringer i XML-format versjon 15-11-2019.
00:07 20-11-2019 Flere detaljer ...
Den føderale skattetjenesten i Den russiske føderasjonen svarte på spørsmålet om en person som handler på grunnlag av en fullmakt på vegne av et individ har rett til å signere søknaden om endringsinformasjon på IP som finnes i Unified State Register of Individual Entrepreneurs.
00:00 20-11-2019 Flere detaljer ...
På 1С: Foredragssiden er det en video av foredraget “Betalinger fra FSS, direkte betalinger, elektronisk sykefravær”, som fant sted november 14 i 1С: Foredrag.
23:19 19-11-2019 Flere detaljer ...
Finansdepartementet redegjorde for prosedyren for regnskapsføring av merverdiavgift når de returnerte importerte varer til en utenlandsk leverandør.
23:10 19-11-2019 Flere detaljer ...