MENY

1.1. Ozonnedbrytende stoffer og produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer forbudt for import og eksport *

I Den russiske føderasjonen er den føderale tjenesten for tilsyn med bruk av naturressurser (Rosprirodnadzor) det autoriserte føderale utøvende organet for godkjenning av søknader om utstedelse av lisenser og utførelse av andre tillatelser for import og eksport av ozonnedbrytende stoffer i handel med tredjeland, i henhold til ordre fra regjeringen i Den russiske føderasjon nr. 1567 -r datert 23.09.2010

Informasjonsmateriell for vedtakelse av ytterligere tollkontrolltiltak som tar sikte på å undertrykke unøyaktig deklarasjon av varer som inneholder ozonnedbrytende stoffer og forhindre import av dem (eksport) uten å skaffe lisens, detaljer i brevet fra Federal Customs Service of Russia No. 14-57 /44508 datert 14.09.2011/19.07.2012/687 Fra 06.07.2012. XNUMX ble det fastslått at ankomst av ozonnedbrytende stoffer til territoriet til Den russiske føderasjon bare er tillatt ved visse kontrollpunkter over statsgrensen til Den russiske føderasjonen, se vedtaket til regjeringen i Den russiske føderasjon nr. XNUMX datert XNUMX

 

Liste og gruppe Formula substans Navn TNVED -kode EAEU
A jeg CCF3 (CFC-11) fluortrichlormetan 2903776000
A jeg CF2Cl2 (CFC-12) difluordiklormetan 2903776000
A jeg C2F3Cl3 (CFC-113) 1,1,2-trifluortrikloretan 2903776000
A jeg C2F4Cl2 (CFC-114) 1,1,2,2-tetrafluordikloretan 2903776000
A jeg C2F5Cl (CFC-115) pentafluorokloretan 2903776000
A II CF2BrCl (Halon 1211) difluoroklorbromometan 2903761000
A II CF3Br (Halon 1301) trifluorobromomethane 2903762000
A II C2F4Br2 (Halon 2402) 1,1,2,2-tetrafluordibrometan 2903769000
Inn jeg CF3Cl (CFC-13) trifluoroklormetan 2903779000
Inn jeg C2FCl5 (CFC-111) fluorpentakloretan 2903779000
Inn jeg C2F2Cl4 (CFC-112) difluortetrakloretaner 2903779000
Inn jeg C3FCl7 (CFC-211) fluorheptakloropropaner 2903779000
Inn jeg C3F2Cl6 (CFC-212) difluorohexachloropropanes 2903779000
Inn jeg C3F3Cl5 (CFC-213) trifluoropentakloropropaner 2903779000
Inn jeg C3F4Cl4 (CFC-214) tetrafluortetrakloropropaner 2903779000
Inn jeg C3F5Cl3 (CFC-215) pentafluorotrichloropropanes 2903779000
Inn jeg C3F6Cl2 (CFC-216) heksafluordiklorpropaner 2903779000
Inn jeg C3F7Cl (CFC-217) heptafluorokloropropaner 2903779000
I II CCl4 karbontetraklorid (CTC) eller karbontetraklorid 2903140000
I III C2H3Cl3 **** Denne formelen gjelder ikke for 1,1,2-trikloretan. metylkloroform (MHF), dvs. 1,1,1-trikloretan 2903190000
C II CHFBr2 (HBFU-21B2) fluordibromometan 2903793000
C II CHF2Br (HBFU-22B1) difluorobromomethane 2903793000
C II CH2FBr (HBFU-31B1) fluorobromometan 2903793000
C II C2HFBr4 (HBFU-21B4) fluortetrabrometan 2903793000
C II C2HF2Br3 (HBFU-23B3) difluorotribromoethane 2903793000
C II C2HF3Br2 (HBFU-23B2) trifluorodibromoethane 2903793000
C II C2HF4Br (HBFU-24B1) tetrafluorobromoetan 2903793000
C II C2H2FBr3 (HBFU-31B3) fluortribrometan 2903793000
C II C2H2F2Br2 (HBFU-32B2) difluorodibromoethane 2903793000
C II C2H2F3Br (HBFU-33B1) trifluorobromoetan 2903793000
C II C2H3FBr2 (HBFU-41B2) fluordibrometan 2903793000
C II C2H3F2Br (HBFU-42B1) difluorobromoetan 2903793000
C II C2H4FBr (HBFU-51B1) fluorobromoetan 2903793000
C II C3HFBr6 (HBFU-21B6) fluorheksabromopropan 2903793000
C II C3HF2Br5 (HBFU-22B5) difluoropentabromopropane 2903793000
C II C3HF3Br4 (HBFU-23B4) trifluorotetrabromopropan 2903793000
C II C3HF4Br3 (HBFU-24B3) tetrafluortribromopropan 2903793000
C II C3HF5Br2 (HBFU-25B2) pentafluordibromopropan 2903793000
C II C3HF6Br (HBFU-26B1) heksafluorobromopropan 2903793000
C II C3H2FBr5 (HBFU-31B5) fluoropentabromopropan 2903793000
C II C3H2F2Br4 (HBFU-32B4) difluorotetrabromopropan 2903793000
C II C3H2F3Br3 (HBFU-33B3) trifluorotribromopropan 2903793000
C II C3H2F4Br2 (HBFU-34B2) tetrafluordibromopropan 2903793000
C II C3H2F5Br (HBFU-35B1) pentafluorobromopropan 2903793000
C II C3H3FBr4 (HBFU-41B4) fluorotetrabromopropan 2903793000
C II C3H3F2Br3 (HBFU-42B3) difluorotribromopropan 2903793000
C II C3H3F3Br2 (HBFU-43B2) trifluordibromopropan 2903793000
C II C3H3F4Br (HBFU-44B1) tetrafluorobromopropan 2903793000
C II C3H4FBr3 (HBFU-51B3) fluortribromopropan 2903793000
C II C3H4F2Br2 (HBFU-52B2) difluorodibromopropane 2903793000
C II C3H4F3Br (HBFU-53B1) trifluorobromopropan 2903793000
C II C3H5FBr2 (HBFU-61B2) fluordibromopropan 2903793000
C II C3H5F2Br (HBFU-62B1) difluorobromopropan 2903793000
C II C3H6FBr (HBFU-71B1) fluorobromopropan 2903793000
C III CH2BrCl bromklormetan 2903793000
D****** Bortsett fra produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer som kontrolleres av eksportkontrollsystemet i EAEU-medlemsstaten, som er utgangsstaten (bestemmelsesstat) for disse varene. 1. Kjøleblandinger 3824710000
3824720000
3824740000
3824750000
3824760000
3824770000
382478
3824790000
D****** Bortsett fra produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer som kontrolleres av eksportkontrollsystemet i EAEU-medlemsstaten, som er utgangsstaten (bestemmelsesstat) for disse varene. 2. Klimaanlegg og varmepumper 841510
84158100
8415820000
84186100
841869000
D****** Bortsett fra produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer som kontrolleres av eksportkontrollsystemet i EAEU-medlemsstaten, som er utgangsstaten (bestemmelsesstat) for disse varene. 3. Kjøleskap 841810200
841810800
841850
841869000
D****** Bortsett fra produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer som kontrolleres av eksportkontrollsystemet i EAEU-medlemsstaten, som er utgangsstaten (bestemmelsesstat) for disse varene. 4. Ismaskiner, melkekjølere 8418
8419
D****** Bortsett fra produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer som kontrolleres av eksportkontrollsystemet i EAEU-medlemsstaten, som er utgangsstaten (bestemmelsesstat) for disse varene. 5. Frysere 841810200
841810800
841830200
841830800
841840200
841840800
841850
841869000
D****** Bortsett fra produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer som kontrolleres av eksportkontrollsystemet i EAEU-medlemsstaten, som er utgangsstaten (bestemmelsesstat) for disse varene. 6. Lufttørkere 841869000
8479899701
8479899708
D****** Bortsett fra produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer som kontrolleres av eksportkontrollsystemet i EAEU-medlemsstaten, som er utgangsstaten (bestemmelsesstat) for disse varene. 7. Isolerende skjold, plater, paneler og rørbelegg er porøse og bruker blåsemidler som inneholder ozonnedbrytende stoffer som blåsemidler 3921110000
3921120000
3921131000
3921139000
3921140000
3921190000
D****** Bortsett fra produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer som kontrolleres av eksportkontrollsystemet i EAEU-medlemsstaten, som er utgangsstaten (bestemmelsesstat) for disse varene. 8. Komponenter, sammensetninger basert på polyestere (polyoler) for produksjon av polyuretanskum (komponent A) 3907202001
3907202009
D****** Bortsett fra produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer som kontrolleres av eksportkontrollsystemet i EAEU-medlemsstaten, som er utgangsstaten (bestemmelsesstat) for disse varene. 9. Bærbare brannslukningsapparater 8424100000
E jeg CH3Br metylbromid 2903391100
1 til 20 (66)

 

* Unntatt import til tollområdet EAEC og (eller) eksportere fra tollområdet til EAEU-stoffene som reduserer ozonet og produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer som er angitt i denne seksjonen, i tilfeller fastsatt i forordningen om import til tollområdet til EAEU og eksport fra tollområdet av EAEU-ozonnedbrytende stoffer og produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer (vedlegg nr. 20 til vedtaket fra EAEC-styret datert 21.04.2015. april 30 nr. XNUMX).

** Denne formelen gjelder ikke for 1,1,2-trikloretan.

*** Bortsett fra produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer som kontrolleres av eksportkontrollsystemet i EAEU-medlemsstaten, som er utgangsstaten (bestemmelsesstat) for disse varene.

 

Russland og Usbekistan vil utvikle transport av landbruksprodukter.
19:20 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fra 1. februar 2022 vil Vladivostok Postal Customs Post til Vladivostok Customs bli overført til Central Postal Customs og omdøpt til Vladivostok Postal Customs Post til Central Postal Customs.
18:53 27-01-2022 Flere detaljer ...
OTEKO Group of Companies oppsummerte resultatene for 2021. Omlastningsvolumet ved konsernets terminaler i havnen i Taman økte fra 17,2 til 31,3 millioner tonn (+82%).
18:44 27-01-2022 Flere detaljer ...
Nesten halvparten av eksporten, 49,5 %, var matvarer og landbruksråvarer.
19:24 26-01-2022 Flere detaljer ...